Show simple item record

The design of the multipurpose small water reservoir

dc.contributor.advisorDoležal, Petrcs
dc.contributor.authorŠejnoha, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:38:05Z
dc.date.available2018-10-21T22:38:05Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationŠEJNOHA, P. Návrh malé vodní nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other105355cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68701
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zjednodušeným návrhem malé vodní nádrže na vytipovaném místě u obce Kadov. Slouží ke zlepšení hospodářské krajiny, chovu ryb a rekreaci. Součástí práce je pojednání o typu a funkci malé vodní nádrže a jeho vodohospodářském řešení. Je vyhodnocen návrh hráze. Pro konkrétní uvažovaný profil hráze je vypracována vodní bilance, která hodnotí specifický odtok z povodí, výpar a průsak vody tělesem zjednodušeně navržené hráze. Vzniká tak základní představa o možnosti manipulace s vodou v nádrži. Terminologie vychází z platných ČSN (Česká státní norma) a TNV (Technická norma vodohodpodářská). Byl brán ohled na současný stav krajiny v okolí a požadavky pana starosty.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the simplified design of a small water reservoir in selected place near the village of Kadov. If serves to improve the countryside, fish farming and recreation. Part of the thesis is a discussion about the type and function of a small water reservoir and its water management solution. The design of the damis evaluated. A water balance is drawn up for the particular considered profile of the dam, which evaluates the specific drainage from the river basins, the evaporation and the leakage of water by the body of the simplified designed dam. This gives rise to a basis idea of the possibility of handling water in the tank. Terminology is based on the valid ČSN (Czech State Standart) and TNV (Technical standart water management). The current state of the countryside and the requirements of the Mayor were taken into account.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVodní nádržcs
dc.subjectgeologiecs
dc.subjecterozecs
dc.subjectpHcs
dc.subjectchov rybcs
dc.subjectWater reservoiren
dc.subjectgeologyen
dc.subjecterosionen
dc.subjectpHen
dc.subjectfish farmingen
dc.titleNávrh malé vodní nádržecs
dc.title.alternativeThe design of the multipurpose small water reservoiren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-27-16:57:51cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105355en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:59:05en
sync.item.modts2020.03.31 13:55:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMenšík, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record