Show simple item record

Comunication and the firm culture in construction company work

dc.contributor.advisorLinkeschová, Danacs
dc.contributor.authorIstenčinová, Nikolcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:57:10Z
dc.date.available2019-04-03T22:57:10Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationISTENČINOVÁ, N. Komunikace a firemní kultura v práci stavebního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other105008cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68702
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na komunikaci a podnikovou kulturu ve stavebním podniku. V teoretické části jsou vymezeny pojmy z oblasti podnikové kultury a komunikace. Praktická část je založená na výzkumných hypotézách, na jejímž základě byl vytvořen dotazník. Dotazník analyzuje současnou situaci v podniku a ověřuje hypotézy. Pro rozšíření výzkumu byly použity řízené rozhovory, které byly provedeny s vybranými zaměstnanci v podniku. V závěrečné části dochází ke zhodnocení analyzovaných dat a výsledných doporučení pro zlepšení situace v podniku.cs
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis focuses on communication and corporate culture in the construction company. In the theoretical part, there are specified basic concepts of communication and corporate culture. The practical part is based on research hypotheses, on the basis of which a questionnaire was created. It analyses the actual situation of communication and corporate culture in the construction company and it verify the hypothesis. To expand research was used controlled interviews were conducted with selected employees in the company. The final part occurs the analyzed data and the resulting recommendations to improve the situation in company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodniková kulturacs
dc.subjecttýmcs
dc.subjectpodnikové klimacs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectFirm cultureen
dc.subjectteamen
dc.subjectcorporate climateen
dc.subjectcommunicationen
dc.titleKomunikace a firemní kultura v práci stavebního podnikucs
dc.title.alternativeComunication and the firm culture in construction company worken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-27-16:26:32cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105008en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:04:23en
sync.item.modts2020.03.31 18:54:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSigmund, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record