Show simple item record

Multifunctional Building Brno

dc.contributor.advisorMenšíková, Naděždacs
dc.contributor.advisorŠuhajda, Karelcs
dc.contributor.authorHaraštová, Nelacs
dc.date.accessioned2017-06-28T06:51:09Z
dc.date.available2017-06-28T06:51:09Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHARAŠTOVÁ, N. Polyfunkční dům v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104959cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68835
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je řešení novostavby polyfunkčního domu v Brně - Líšni na ulici Novolíšeňská. Ze severu je obklopena ulicí Novolíšeňská, z jihu sousedí s ulicí Josefy Faimonové. Parcela se nachází ve strmém terénu. Objekt byl navržen jako terasový bytový dům. Komplex obsahuje byty, zázemí bytů a polyfunkci. Celý dům je orientován od východu na západ z důvodu pokrytí co největšího úhlu výhledu a oslunění. Tento úhel nabízí obyvatelům panoramatický výhled na Brno. Patra jsou kaskádově odskočená, aby vznikly terasy pro jednotlivé byty, které dnes patří mezi žádané venkovní prostory. Součástí zadání bylo také pracovat s obytnými moduly firmy INTECOM spol. s.r.o. Jedná se rámovou konstrukci s velkou možností výrobní flexibility. V návrhu dochází ke spojování jednotlivých modulů k sobě a tím získání většího prostoru pro byty. Moduly jsou pravidelně natočené. Základová konstrukce je složena ze základového roštu. V 3 PP se nachází garáže, v 2 PP - 1 NP byty. Všechna patra bytového domu jsou propojena výtahem. V druhém objektu se nachází prodejna pečiva a kadeřnictví. Podzemní garáž je ze systému železobetonového monolitického kombinovaného. Nosnou konstrukcí bytů jsou ocelové moduly. Nosná konstrukce domovního zázemí je železobetonová monolitická. Střechy jsou řešeny jako pochozí terasy nebo zelené střechy.cs
dc.description.abstractThis thesis solves the problem of building a multifunctional building in Brno – Lišeň on the Novolišeňská street. The plot is surrounded by Novolišeňská street on the north and by Josefy Faimonové street from the south. The plot is situated in a steep terrain. The object was designed as a stepped apartment building. The complex consists of apartments as well as their hinterlands and multifunction. The whole building is facing east to west because of covering a whole angle of view and sunlight. This angle offers a panoramatic view of Brno to its inhabitants. The floors are cascaded to create terraces for each flat, which are nowdays very desired outside spaces. A part of the task was to work with residental modules of INTECOM spol. s.r.o. company. These are frame constructions with high possibility of construction flexibility. The design works with connecting the modules together to get bigger space for the flats. These moduls are regular turned. The foundation is made of base grid. In the 3rd underground floor, there are garages, 2nd undergound floor to 1st floor are the flats. All the floors are connected by elevator. In the second building, there are a pastry shop and a hairdresser’s. The inderground garage is made of system of ferroconcrete monolitic combined. The supporting structure of flats is made of steel modules. The supporting structure of residential facilities is made of ferroconcrete monolitic structures. The roofs are designed as a walkable terraces or green roofs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpolyfunkční důmcs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectLíšeňcs
dc.subjectNovolíšeňskács
dc.subjectmodulcs
dc.subjectmodulární architekturacs
dc.subjectterasový důmcs
dc.subjectterasacs
dc.subjectbytycs
dc.subjectzelená střechacs
dc.subjectmultifunctional buildingen
dc.subjectapartment buildingen
dc.subjectBrnoen
dc.subjectLíšeňen
dc.subjectNovolíšeňskáen
dc.subjectmoduleen
dc.subjectmodular architectureen
dc.subjectterraced buildingen
dc.subjectstepped buildingen
dc.subjectterraceen
dc.subjectflatsen
dc.subjectgreen roofen
dc.titlePolyfunkční dům v Brněcs
dc.title.alternativeMultifunctional Building Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-05cs
dcterms.extent0.55 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2017-06-27-16:25:24cs
thesis.disciplineArchitektura pozemních stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid104959en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:04:11en
sync.item.modts2021.11.08 12:21:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeDrobníček, Ladislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura pozemních stavebcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record