Show simple item record

Usage of R project statistical methods in Decision Support System

dc.contributor.advisorDydowicz, Petrcs
dc.contributor.authorVacula, Vladimírcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:19:23Z
dc.date.available2019-11-27T20:19:23Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationVACULA, V. Využití statistických metod projektu R v systému pro podporu rozhodování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other11670cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6891
dc.description.abstractCílem této práce je ukázat možnost propojení systému pro podporu rozhodo- vání se statisticky zaměřeným projektem R a umožnit tak jednoduchým způsobem analyzovat ekonomické ukazatele pomocí pokročilých statistických metod. Projekt R je souhrn několika aplikací určených pro manipulaci, výpočty a grafické zobrazo- vání dat. Nejvíce je využíván pro statistickou analýzu a tvorbu výsledných grafů. Umonžňuje jednak tvorbu vlastních metod pomocí jazyka podobného jazyku S a jednak jednoduché použití již implementovaných metod.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to present possibility to integrate Decision Support System with specialized system for statistical computing and provides easier way to analyze economics indicators using sophisticated statistical methods. The R project is complex set of applications, designated for manipulation, computing and graphical presentation of data sets. It is mostly used for statistical analysis and graphical presentations. It allows users to create new methods with language similar to S as well as using the default methods provided.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDW OLAP ROLAP R-projekt R systém statistika data mining BI graf warehousecs
dc.subjectDW OLAP ROLAP R-project R system DSS statistics graph warehouseen
dc.titleVyužití statistických metod projektu R v systému pro podporu rozhodovánícs
dc.title.alternativeUsage of R project statistical methods in Decision Support Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-01-30cs
dcterms.modified2008-01-30-15:09:36cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid11670en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:09:33en
sync.item.modts2020.05.22 12:20:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePřichystal,, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeProf. Ing. Dušan Baran, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record