Show simple item record

Family house with an establishment

dc.contributor.advisorFuciman, Ondřejcs
dc.contributor.authorVorlíčková, Petracs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:57:10Z
dc.date.available2019-04-03T22:57:10Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVORLÍČKOVÁ, P. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other105427cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68949
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s provozovnou. Obsahem je projektová dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází v katastrálním území Lažánky u Blanska na svažité parcele. Dům je členěn na obytnou část určenou pro bydlení 4 osob a provozovnu – kadeřnictví. Obytná část je dvoupodlažní, z toho druhé podlaží tvoří klidovou zónu domu. Provozovna je umístěna v suterénu se samostatným vstupem i parkovacími místy. Díky umístění objektu do svahu je plně oddělena soukromá a veřejná část domu. Tvarově je objekt řešen jako samostatně stojící RD s obytným podkrovím ve 2 NP. Jedná se o monolitickou železobetonovou stavbu systému VELOX (ztracené tepelně izolační bednění), obdélníkového půdorysu. Zastřešena bude sedlovou střechou se sklonem 30° s betonovou skládanou krytinou.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the design of a new family house with an establishment. The content is the project documentation for construction work. The building is located in the cadastral area of Lažánky u Blanska on a sloping plot. The house is divided into a residential part intended for living of 4 persons and a shop - hairdressing. The residential part is a two-storey building, the second floor of which forms the quiet zone of the house. The plant is located in the basement with separate entrance and parking spaces. Due to the location of the object on the slope, the private and public part of the house is fully separated. The building is designed as a detached house with a residential attic in 2 NP. It is a monolithic reinforced concrete structure of the VELOX system (a lost thermal insulation formwork), a rectangular ground plan. It will be roofed with a saddle roof with a 30 ° inclination with a concrete folded cover.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRodinný dům s provozovnoucs
dc.subjectsedlová střechacs
dc.subjectsystém VELOXcs
dc.subjectsvahcs
dc.subjectFamily house with an establishmenten
dc.subjectsaddle roofen
dc.subjectVELOX systemen
dc.subjectslopeen
dc.titleRodinný dům s provozovnoucs
dc.title.alternativeFamily house with an establishmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-27-16:58:54cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105427en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:05:23en
sync.item.modts2020.03.31 18:02:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠich, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record