Show simple item record

MADT Inc. - IS revision project

dc.contributor.advisorDydowicz, Petrcs
dc.contributor.authorSalamon, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:22:10Z
dc.date.available2018-10-21T17:22:10Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationSALAMON, J. Návrh změn IS firmy MADT, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other11668cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6896
dc.description.abstractBakalářská práce hodnotí stávající informační systémy firmy MADT a.s. a zabývá se návrhem možných zlepšení. Na začátku jsou definovány základní pojmy dané problematiky. Dále byla provedena důkladná analýza současného stavu informačních systémů a technologií, na jejímž základě byly navrženy varianty možných řešení. Z těchto návrhů byla vybrána nejvhodnější možnost a následně byla ekonomicky zhodnocena.cs
dc.description.abstractBachelor's thesis evaluates existing information systems of MADT a.s. and deals with the proposal of possible improvement. At the beginning of defined basic concepts of the problem. Furthermore, a thorough analysis of current state of information systems and technologies on the basis of the proposed options for possible solutions. For these proposals has been selected the best option and, consequently, has been economically evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInformační systémcs
dc.subjectinformační technologiecs
dc.subjectarchitektury informačních systémůcs
dc.subjectpočítačová síťcs
dc.subjectwebová prezentace.cs
dc.subjectInformation systemen
dc.subjectinformation technologyen
dc.subjectarchitecture of information systemsen
dc.subjectcomputer networken
dc.subjectweb presentation.en
dc.titleNávrh změn IS firmy MADT, a.s.cs
dc.title.alternativeMADT Inc. - IS revision projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-20cs
dcterms.modified2008-06-24-11:45:05cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid11668en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:31:49en
sync.item.modts2020.03.31 12:58:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeWachtarczyk, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record