Show simple item record

Housing for students Brno

dc.contributor.advisorMenšíková, Naděždacs
dc.contributor.advisorHradil, Dušancs
dc.contributor.authorVašička, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:57:21Z
dc.date.available2019-04-03T22:57:21Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVAŠIČKA, J. Bydlení studentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other105410cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69021
dc.description.abstractPředmětem zadání bakalářské práce je novostavba Bydlení studentů v Brně na ulici Leitnerova v městské části Staré Brno. Cílem bylo vytvořit stavbu s hlavní funkcí bydlení pro studenty doplněnou o prostory využívané veřejností. Navrhovaný objekt je rozdělen na 2 budovy s tvarovou návazností na přilehlou zástavbu. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření příjemného společného bydlení, které bude vyvažovat potřebu individuality studentů a kolektivního využití společných prostorů. Parter objektů slouží pro veřejnost, zájmové aktivity a zázemí pro studenty. Nachází se zde kavárna, fitness centrum a komerční prostory spolu se samoobslužnou prádelnou. V dalších patrech jsou situovány byty studentů rozdílných dispozicí. Budovy jsou vzájemně propojeny spojovacím nadzemním krčkem, pod kterýma vzniká veřejný prostor a vstupy do jednotlivých částí stavby. Koncept architektonického řešení je co nejčistší a minimalistická forma složená ze čtvercových hmot vysouvaných a zasouvaných do objektu vytvářející pestrou fasádu scelenou do jedné hmoty boční jednolitou plochou. Plášť budovy tvoří především pohledový beton doplněný o sklo a alubondové desky.cs
dc.description.abstractThe subject of the bachelor work is new building of Student housing in Brno in the street Leitnerova in the city part of Old Brno. The aim was to create a building with the main function of housing for students combined with use for public. The proposed building is divided into 2 buildings with shape sequence to adjacent buildings. The idea was to create a comfortable common housing that will balance the need for individuality of students and the collective use of common spaces. Parter buildings used for public interest activities and facilities for students. There is a cafe, a fitness center and a commercial area along with a self-service laundry. In other floors are situated apartments for students of different disposition. The buildings are interconnected by connecting overground neck, underneath are created public spaces and entrances to individual parts of the building. The concept of the architectural design is the purest and minimalist form composed of square masses of launched and inserted into the building creating a varied facade blended into one monolithic mass lateral surface. The building envelope consists mainly of exposed concrete complemented by glass and alubond boards.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBydlení studentůcs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectStaré Brnocs
dc.subjectLeitnerovacs
dc.subjectbyty studentůcs
dc.subjectspolečný prostorcs
dc.subjectnadzemní krčekcs
dc.subjectčtvercová hmotacs
dc.subjectpohledový betoncs
dc.subjectsklocs
dc.subjectalubondové deskycs
dc.subjectStudent housingen
dc.subjectBrnoen
dc.subjectOld Brnoen
dc.subjectLeitnerovaen
dc.subjectapartments for studentsen
dc.subjectcommon spacesen
dc.subjectoverground necken
dc.subjectsquare massesen
dc.subjectexposed concreteen
dc.subjectglassen
dc.subjectalubond boardsen
dc.titleBydlení studentůcs
dc.title.alternativeHousing for students Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-05cs
dcterms.modified2017-06-27-16:58:35cs
thesis.disciplineArchitektura pozemních stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105410en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:14:54en
sync.item.modts2020.03.30 13:48:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeManová, Ludmilacs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura pozemních stavebcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record