Show simple item record

Forms and methods of motivation in construction company work

dc.contributor.advisorLinkeschová, Danacs
dc.contributor.authorVojenčáková, Paulínacs
dc.date.accessioned2019-04-04T06:54:07Z
dc.date.available2019-04-04T06:54:07Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVOJENČÁKOVÁ, P. Formy a metody motivace v práci stavebního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other105422cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69047
dc.description.abstractCieľom bakalárskej práce je v teoretickej časti si definovať jednotlivé pojmy. Práca sa zaoberá dotazníkom, skladajúci sa zo zaujímavých otázok rôznych foriem. V praktickej časti sa stanovujú pracovné hypotézy a následne sa vykonáva dotazníkové šetrenie, týkajúce sa toho ako sú pracovníci spokojný, ako zachádzajú zo svojou energiou, aký zmysel vidia vo svojej práci. Ďalej sa v práci analyzujú získané výsledky a v závere sa porovnáva a doporučuje ich praktické využitie v stavebnej oblasti.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to define individual terms in the theoretical part. The work deals with a questionnaire, consisting of interesting questions of various forms. In the practical part, the working hypotheses are established and then a questionnaire survey is carried out, as to how satisfied workers are, how they come from their energy, what sense they see in their work. Further, the results are analyzed and the results are compared and recommended for practical use in the construction field.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMotiváciacs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectstimuláciacs
dc.subjectmotívcs
dc.subjectmotivačné teóriecs
dc.subjectMotivationen
dc.subjectbusinessen
dc.subjectstimulationen
dc.subjectmotiveen
dc.subjectmotive theoryen
dc.titleFormy a metody motivace v práci stavebního podnikucs
dc.title.alternativeForms and methods of motivation in construction company worken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.modified2017-06-27-16:58:45cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105422en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:20:08en
sync.item.modts2019.05.18 18:19:09en
dc.contributor.refereeMatúš, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record