Now showing items 1-1 of 1

  • Noční chlazení budov v podmínkách České Republiky 

    Šíma, Jiří
    Disertační práce se zabývá teoretickým zhodnocením potenciálu využití technik nočního chlazení v podmínkách České republiky. Zejména se zaměřuje na zhodnocení potenciálu nočního chlazení, které využívá fyzikální jev sálání ...