Now showing items 1-1 of 1

  • Management stavebních investic regionů 

    Vaňková, Lucie
    Disertační práce se zabývá managementem stavebních investic regionů. Cílem práce je sledování výkonnosti regionů České republiky pomocí ukazatele hrubý domácí produkt, a investiční činností, která se v regionech odehrává. ...