Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení zatížení sedimentů drobných vodních toků fosforem 

    Pavlíková, Marcela
    Problematika fosforu a jeho forem v sedimentech drobných vodních toků není často předmětem zájmu, tak jako fosfor a jeho formy v sedimentech vodních nádrží. Práce je zaměřena na vývoj a hodnocení metod stanovení celkového ...