Now showing items 1-1 of 1

  • Spolehlivost zemních hrází ohrožených filtračními deformacemi 

    Čejda, Marek
    Náplní disertační práce je analýza pravděpodobnosti vzniku filtračních deformací v podloží zemních hrází. Z rozsáhlé problematiky filtračních deformací se práce zaměřuje na iniciaci celého procesu, kdy dochází k nadzdvihnutí ...