Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza chování kořene kotvy v jemnozrnných zeminách 

    Chalmovský, Juraj
    Zemní kotvy představují důležitý konstrukční element speciálního zakládaní staveb. Navzdory rozsáhlému využití těchto prvků je jejich návrh obvykle prováděn formou empirických a semi-empirických postupů. Jejich použití ...
  • Kmitání štíhlých mostních konstrukcí 

    Kika, Ondřej
    Disertační práce nazvaná Kmitání štíhlých mostních konstrukcí se zabývá porovnáním odezev konstrukcí lávek na různé zatěžovací modely chodců. Konkrétně v praxi běžně používaný model, kde jsou účinky chodců nahrazeny silami ...