Now showing items 1-1 of 1

  • Odhad životnosti železobetonových mostů 

    Doležel, Jiří
    S narůstajícím stářím betonových mostů pozemních komunikací je velmi aktuální otázka určení jejich spolehlivosti a úrovně zatížitelnosti pro požadovanou zbytkovou životnost konstrukce. Doktorská práce představuje ucelenou ...