Now showing items 1-2 of 2

  • Odhad životnosti železobetonových mostů 

    Doležel, Jiří
    S narůstajícím stářím betonových mostů pozemních komunikací je velmi aktuální otázka určení jejich spolehlivosti a úrovně zatížitelnosti pro požadovanou zbytkovou životnost konstrukce. Doktorská práce představuje ucelenou ...
  • Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti a životnosti železobetonových mostů 

    Šomodíková, Martina
    Práce je zaměřena na vytvoření komplexní metodiky pro pravděpodobnostní analýzu spolehlivosti a životnosti železobetonových konstrukcí, zejména mostů pozemních komunikací. Stanovení jejich zatížitelnosti je prováděno s ...