Now showing items 1-1 of 1

  • Inovace procesů ve stavebním podniku 

    Kocourková, Gabriela
    Tato práce mapuje problematiku inovací a inovačního podnikání. Disertační práce je zaměřena na charakteristiku produktových a procesních inovací ve stavebním podniku. Cílem disertační práce je zmapování situace v oblasti ...