Now showing items 1-10

a global safety factor (1)
globální součinitel spolehlivosti (1)
index spolehlivosti (1)
load-bearing capaly (1)
model uncertainty (1)
modelové nejistoty (1)
Nelineární analýza metodou konečných prvků (1)
Nonlinear finite element analysis (1)
reliability index (1)
zatížitelnost (1)