Now showing items 1-1 of 1

  • Statistická analýza kontrolních zkoušek horninových kotev 

    Štefaňák, Jan
    Cílem disertační práce je nalézt postupy pro zpracování dat získaných z protokolů o provádění kontrolních zkoušek zemních kotev ve smyslu možnosti jejich dalšího využití pro potřeby projekční praxe. Pro tento úkol bylo ...