Now showing items 1-1 of 1

  • Hledání tvaru skořepinových konstrukcí 

    Musil, Jiří
    Tématem předkládané disertační práce je návrh betonových skořepinových konstrukcí se zaměřením na hledání jejich optimálního tvaru. Optimálním tvarem je tvar, při kterém, pro dané zatížení, obvykle vlastní tíhu, nevznikají ...