Now showing items 1-1 of 1

  • Model finančního řízení podniku a jeho efektivní implementace 

    Heralová, Olga
    Cílem práce je navrhnout obecný model finančního řízení pro společnosti zabývající se správou a rozvojem nemovitostí. Navrhovaný model využívá nástrojů finanční analýzy a investičního rozhodování. Model je vytvořen na ...