Now showing items 1-1 of 1

  • Předcházení krizí při řízení stavebních projektů 

    Skalický, Martin
    Disertační práce je zaměřena na předcházení krizí při řízení stavebních projektů. Práce se zabývá procesem řízení rizik, metodikami řízení rizik dle norem, organizací a publikací autorů. Podrobně jsou v práci popsány metody ...