Now showing items 1-2 of 2

  • Nové lehčené podlahy na bázi druhotných surovin 

    Tůmová, Eva
    Práce se zabývá vývojem nových druhů lehčených podlah na bázi druhotných surovin. V úvodu jsou prezentovány současné poznatky z oblasti lehčených stavebních hmot, především potěrů a lehkých pórovitých betonů. V práci je ...
  • Vývoj nových typů kompozitů pro sanace betonů se zvýšenou ochranou výztuže 

    Taranza, Luboš
    Koroze výztuže je jednou z nejčastějších příčin poruch železobetonových konstrukcí a dochází tak k výraznému zkrácení životnosti stavebních děl. Práce je zaměřena na vývoj unikátního systému správkových hmot s přidanou ...