Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace návrhu moderních nízkoenergetických dřevostaveb 

    Vahalová, Eva
    Hlavní cíl disertační práce byl zaměřen na tepelně-vlhkostní simulace kritického detailu dvou realizovaných montovaných dřevostaveb – zejména napojení obvodové stěny na monolitický základ. Tyto vybrané budovy mají zcela ...