Now showing items 1-1 of 1

  • Snižování emisí CO2 při výpalu hydraulických pojiv 

    Stachová, Jana
    Disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj hydraulického pojiva na bázi fluidního popílku. Práce zkoumá možnosti využití tohoto popílku do slínku tak, aby vlastnosti výsledného cementu byly srovnatelné s portlandským ...