Now showing items 1-1 of 1

  • Geotermální energie - vliv geometrie vrtu 

    Leiter, Augustin
    Geotermální energie patří k nejstarším formám energie na naší planetě. Její využití lidstvem sahá až k počátkům věků. Formy této energie se postupně měnily od přímého tepla horkých pramenů, přes vytápění budov a lázní až ...