Now showing items 1-1 of 1

  • Metodika využití technologie GIS v realitním inženýrství 

    Viktorová, Stanislava
    Téma dizertačnej práce sa zaoberá medziodborovou problematikou hodnotenia variantov z oblasti realitného inžinierstva, multikriteriálnych analýz a geografických informačných systémov, a predstavuje technologické spôsoby ...