Now showing items 1-1 of 1

  • Krystalizace nátěrových systémů na bázi epoxidových pryskyřic. 

    Seidlová, Michaela
    Krystalizace epoxidových pryskyřic na bázi bisfenolu A a bisfenolu F je přirozenou vlastnostní těchto oligomerů. Producenti nátěrových a jiných systémů na bázi těchto epoxidových pryskyřic však vyvíjí úsilí, aby krystalizační ...