Show simple item record

Three-dimensional Spring Networks and Their Applications

dc.contributor.advisorFrantík, Petrcs
dc.contributor.authorŠtafa, Michalcs
dc.date.accessioned2021-11-22T22:19:44Z
dc.date.available2021-11-22T22:19:44Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationŠTAFA, M. Trojrozměrné pružinové sítě a jejich aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other105603cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69148
dc.description.abstractPředkládaná práce poukazuje na pozoruhodný potenciál fyzikálně diskretizačního lattice modelu FyDiK pro prostorové modelování nelineárních problémů stavební mechaniky. K dosažení cílů práce byla naprogramována aplikace, implementující model FyDiK společně s 3D grafickým uživatelským prostředím zajišťující sestavení modelu pružinových sítí. Ta byla následně využita k modelování vzniku trhlin a lomu v betonových vzorcích a k modelování plastizace stojiny ocelového I profilu, přičemž výpočty byly realizovány prostřednictvím masivní paralelizace na platformě CUDA. V úvodní části jsou nejprve představeny základní principy, z nichž práce vychází. Následně jsou podrobněji rozebrány jednotlivé prvky modelu a přiblížena problematika paralelizace prostřednictvím grafických karet. Vytvoření potřebného software a ladění modelu na uvedených materiálech se věnuje další část, která je následována vyhodnocením dosažených výsledků ve srovnání s jinými programy pro modelování. Závěrem jsou shrnuty dosažené výsledky a předestřeny další možnosti vývoje představeného způsobu modelování.cs
dc.description.abstractThe presented work highlights the remarkable potential of physical discretization – lattice model FyDiK in three-dimensional modelling of non-linear problems in structural mechanics. To achieve the objectives a software application, that implements the model FyDiK along with the 3D graphical user interface has been developed and thus is able to assemble a spring network model. Such a model was used for modelling the formation of cracks and fracture in the concrete specimens and also to model a plastic behaviour of steel I-beam. The calculations were performed by a massive parallelization on CUDA platform. In the first part the basic principles on which the work is based are introduced. Subsequently, a detailed description of individual parts of the model and the issue of parallelization by graphics cards are presented. In the next part the creation of the required software and improving of the model properties of mentioned materials are described. That is followed by evaluation of the achieved results with the comparison of other modelling software. The conclusion summarizes the achievements and suggestions for the further development possibilities of the presented method of modelling.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFyzikální diskretizacecs
dc.subjectFyDiKcs
dc.subjectpružinová síťcs
dc.subjectlattice modelcs
dc.subjecttetrahedronizacecs
dc.subjectCUDAcs
dc.subjectnelineární modelovánícs
dc.subjectPhysical discretizationen
dc.subjectFyDiKen
dc.subjectSpring networken
dc.subjectLattice modelen
dc.subjectTetrahedralizationen
dc.subjectCUDAen
dc.subjectNon-linear modellingen
dc.titleTrojrozměrné pružinové sítě a jejich aplikacecs
dc.title.alternativeThree-dimensional Spring Networks and Their Applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2017-06-27-18:16:52cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid105603en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:19:44en
sync.item.modts2021.11.22 22:16:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBrožovský, Jiřícs
dc.contributor.refereeKeršner, Zbyněkcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record