Show simple item record

Objectification of Calculation of Passing Sight Distance Parameters

dc.contributor.advisorRadimský, Michalcs
dc.contributor.authorValentová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:25Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:25Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVALENTOVÁ, V. Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích ve vztahu k jejich proměnným a neproměnným parametrům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other105589cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69181
dc.description.abstractPředjížděcí manévr je velmi komplexní děj, který závisí na mnoha parametrech, nejdůležitější s nich jsou výkon vozidla, podélný sklon, rychlost na počátku manévru, reakční doba řidiče, ale také směrové vedení trasy a rychlost vozidel v protisměru. Při navrhování pozemních komunikací se vychází z tzv. vzdálenosti pro předjíždění. Vzdálenost pro předjíždění je v ČSN 73 6101 stanovována na základě zjednodušeného fyzikálního modelu. Uvažovány jsou konstantní rozdíly rychlostí a není uvažováno s podélným sklonem komunikace. Tento výpočet je využíván již několik desítek let a je vyžadováno prověření tohoto postupu. To bylo účelem této práce. Byl sestaven detailní fyzikální model několika typů osobních vozidel, bylo uvažováno s výkonovými křivkami, nutností řazení. Rozestupy na počátku a konci manévru byly voleny s ohledem na reakční dobu řidičů a porovnány se závěry pozorování v zahraničních studiích. Pro fyzikální model byly zjišťovány vstupní hodnoty některých parametrů vlastním měřením a porovnávány s údaji uváděnými v literatuře. Analýza byla prováděna za pomoci videozáznamů z kamery umístěné na přídi i zádi vozidla. Dále byla provedena analýza zahraničních předpisů a standardů pro navrhování směrově nerozdělených dvoupruhových silnic a také zahraničních výzkumů prováděných pomocí řízených experimentů na specializovaných drahách i pomocí observační metody. Pro vybrané vozidlo byly provedeny simulace testující vliv jednotlivých parametrů. Nejvýznamnější byl vliv podélného sklonu komunikace a valivého odporu. Pro dosažení výsledků použitelných pro možnou aktualizaci předpisů pro navrhování komunikací byly provedeny další simulace pro 43 variant modelů osobních vozů s různými motory a převodovkami. Vozidla byla rozdělena do kategorií podle objemu a výkonu motoru (do 1400 ccm, nad 1400 ccm; do 66 kW, nad 66 kW). Výsledné hodnoty byly sestaveny do tabulkové podoby, aby mohly sloužit k diskuzi úpravy ČSN 73 6101 Projektování pozemních komunikací.cs
dc.description.abstractOvertaking maneuver is very complex event influenced by many parameters. The most important parameters are vehicle performance, longitudinal slope, the speed at the beginning of the maneuver, the reaction time of the driver. Overtaking distance at CSN 73 6101 is determined on the basis of a simplified physical model. It considers constant speed of vehicles (overtaking and overtaken) and it does not consider a longitudinal gradient of road. This calculation is used for several decades and it is required to verify this procedure. That was the purpose of this work. Detailed physical model was performed for several types of passenger vehicles, performance curves and gear changes were included too. Distances between vehicles at the beginning and in the end of the maneuver were chosen with regard to reaction times of drivers. Distances were compared with conclusions of observation studies. Input values of some parameters were determined by own measurement and compared with data reported in the literature. The analysis was performed using the video camera positioned at the front and rear of the vehicle. For selected vehicle were conducted simulations testing the influence of particular parameters. The parameters with the biggest influence were longitudal slope of the road and rolling friction. To achieve results useful for a possible regulations update for the design of roads another simulation models for 43 variants of passenger cars with different engines and transmissions were done. The vehicles were divided into categories based on engine capacity and engine power (up to 1400 ccm, over 1400 ccm; 66 kW to over 66 kW). Results were compiled in tabular form that could be used to discuss modifications to CSN 73 6101 Design of roads.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPředjížděcí manévrcs
dc.subjectpodélný skloncs
dc.subjectrozhled pro předjížděnícs
dc.subjectvzdálenost pro předjížděnícs
dc.subjectzrychlenícs
dc.subjectreakční doba řidičecs
dc.subjectfyzikální model vozidlacs
dc.subjectOvertaking maneuveren
dc.subjectlongitudinal slopeen
dc.subjectovertaking sight distanceen
dc.subjectaccelerationen
dc.subjectdriver reaction timeen
dc.subjectvehicle physical modelen
dc.titleBezpečnost provozu na pozemních komunikacích ve vztahu k jejich proměnným a neproměnným parametrůmcs
dc.title.alternativeObjectification of Calculation of Passing Sight Distance Parametersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-04-15cs
dcterms.modified2017-06-27-18:04:12cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid105589en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 23:02:54en
sync.item.modts2019.05.18 14:30:07en
dc.contributor.refereeKocourek,, Josefcs
dc.contributor.refereeMahdalová,, Ivanacs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record