Show simple item record

Analysis of the dynamic effects in the turnout

dc.contributor.advisorSmutný, Jaroslavcs
dc.contributor.authorVukušič, Ivancs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:04:05Z
dc.date.available2019-06-14T11:04:05Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVUKUŠIČ, I. Analýza dynamických účinků ve výhybce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other105592cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69185
dc.description.abstractKmitání železničního svršku je ovlivňováno zejména jeho kvalitou, provozně technickými podmínkami, klimatickými jevy, dynamickým zatěžováním od dvojkolí kolejových vozidel a rovněž kvalitou tělesa železničního spodku. Současně dynamické parametry závisí na rychlosti kolejových vozidel, dále na uspořádání náprav, jejich odpružení a odpružení vozové skříně, případně na hmotnosti na nápravu, a v neposlední řadě také na kvalitě jízdní plochy nákolku kola. Dynamické účinky od vlakových souprav se přenášejí přes kolejnice do podložek pod patu kolejnice, poté do podkladnic a upevnění, dále do štěrkového lože a také do železničního spodku. Tato skutečnost platí zejména pro výhybky a výhybkové konstrukce. Ve výhybce se mění tuhost kolejové jízdní dráhy a rovněž je to místo, kde je přerušena pojížděná hrana kolejnice (u výhybek s pevným hrotem srdcovky). Především z těchto důvodů jsou výhybky místem zvýšených dynamických účinků a častých vad. Disertační práce bude věnována měření a analýze dynamických účinků ve výhybce. Cílem práce bude doplnění současného systému (sledování geometrických parametrů koleje ve výhybce a opotřebení výhybek) o sledování dynamických účinků. Bude navržena metodika měření, a vybrán vhodný matematický aparát k hodnocení dynamických účinků.cs
dc.description.abstractThe vibration of the railway superstructure is mainly influenced by its quality, by the operational technical conditions, climatic phenomena and above all by the dynamic load by the pair of wheels of the rail vehicles and also by the quality of railway subgrade. Simultaneously, the dynamic parameters also depend on the speed of rail vehicles, on the arrangement of axles, their spring mounting and on the spring mounting of the body casing or on the weight acting on the axle, and last but not least, also on the quality of the running surface of the wheel tyre. The dynamic effects of sets of wagons are transferred through the rails to the rail pads below the base of the rails, then to the sleepers or bearers and fastening system, then to the ballast bed and also to the superstructure construction. This fact applies especially for turnout structures. In turnout rigidity is changed and also there is a place where the wheel passes over a gap (in case of fixed crossings). In particular of above mentioned reasons, turnout is a place where high dynamic effects occurre and that is why often defects occurre. Dissertation thesis will be focused on measurement and analysis of the dynamic effects on turnout. The point of the thesis will be updating recent system (observing of the geometrical parameters and wear of the rails in turnouts) for dynamic effect observe. Methodology of the measurement and convenient mathematical apparatus for analysing dynamic effect will be proposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVýhybkacs
dc.subjectsrdcovkacs
dc.subjectměření vibracícs
dc.subjectdynamické účinky.cs
dc.subjectTurnoutsen
dc.subjectcrossingsen
dc.subjectvibration measurementen
dc.subjectdynamic effects.en
dc.titleAnalýza dynamických účinků ve výhybcecs
dc.title.alternativeAnalysis of the dynamic effects in the turnouten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-03-11cs
dcterms.modified2017-06-27-18:04:52cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a stavebcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid105592en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:23:45en
sync.item.modts2020.03.31 06:06:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeZvěřina, Pavelcs
dc.contributor.refereeHřebačka,, Milancs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record