Show simple item record

Experimental determination of factors affecting the static modulus of elasticity of concrete using non-destructive testing methods

dc.contributor.advisorCikrle, Petrcs
dc.contributor.authorKocáb, Daliborcs
dc.date.accessioned2019-04-04T07:16:10Z
dc.date.available2019-04-04T07:16:10Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKOCÁB, D. Experimentální stanovení faktorů ovlivňujících statický modul pružnosti betonu s využitím nedestruktivních zkušebních metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other105578cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69186
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá jednou z nejdůležitějších charakteristik ztvrdlého betonu, kterou je modul pružnosti. Klade si za cíl postihnout a popsat důležité faktory, které výslednou hodnotu modulu pružnosti betonu ovlivňují, především pak ty, které je možné při výstavbě ovlivnit. Dalším cílem je nalézt možnosti zjištění statické hodnoty modulu pružnosti betonu pomocí nedestruktivních metod (především ultrazvuková impulzová metoda, rezonanční metoda a využití elektronických tvrdoměrů), tedy zjistit možnosti vytvoření kalibračních vztahů pro NDT určení modulu pružnosti.cs
dc.description.abstractThe Ph.D. thesis deals with one of the most important characteristics of hardened concrete; i.e. the modulus of elasticity. The thesis aims to describe and evaluate the important factors that affect the final value of concrete modulus of elasticity, especially those that can be influenced during construction. Another aim is to find ways to determine the static modulus of elasticity of concrete by non-destructive means (primarily ultrasonic pulse method, resonance method and use of electronic rebound hammers), thus to determine the possibility of creating calibration curve for NDT determination of the modulus of elasticity.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectModul pružnostics
dc.subjectbetoncs
dc.subjectdynamický modul pružnostics
dc.subjectstatický modul pružnostics
dc.subjecttechnologický vlivcs
dc.subjectzkušební vlivcs
dc.subjectultrazvuková impulzová metodacs
dc.subjectrezonanční metodacs
dc.subjectkalibrační vztahcs
dc.subjectModulus of elasticityen
dc.subjectconcreteen
dc.subjectdynamic modulus of elasticityen
dc.subjectstatic modulus of elasticityen
dc.subjecttechnological influenceen
dc.subjecttest influenceen
dc.subjectultrasonic pulse methoden
dc.subjectresonance methoden
dc.subjectcalibration curveen
dc.titleExperimentální stanovení faktorů ovlivňujících statický modul pružnosti betonu s využitím nedestruktivních zkušebních metodcs
dc.title.alternativeExperimental determination of factors affecting the static modulus of elasticity of concrete using non-destructive testing methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-04-15cs
dcterms.modified2017-06-27-17:58:56cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid105578en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:45:27en
sync.item.modts2020.03.31 22:37:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBílek,, Vlastimilcs
dc.contributor.refereePazdera, Lubošcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record