Show simple item record

Management of construction investments in the regions

dc.contributor.advisorKorytárová, Janacs
dc.contributor.authorVaňková, Luciecs
dc.date.accessioned2019-04-04T07:16:10Z
dc.date.available2019-04-04T07:16:10Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVAŇKOVÁ, L. Management stavebních investic regionů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other105590cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69192
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá managementem stavebních investic regionů. Cílem práce je sledování výkonnosti regionů České republiky pomocí ukazatele hrubý domácí produkt, a investiční činností, která se v regionech odehrává. Investiční činnost je sledována v podrobnějším členění na projekty pozemního stavitelství a dopravní infrastruktury. Velmi významným zdrojem stavební činnosti se v posledních letech stávají evropské fondy. Proto je v práci sledována závislost projektů na finanční podpoře EU. Hlavním výstupem práce je nalezení možné souvislosti mezi výkonností jednotlivých regionů České republiky a investiční činností v nich se odehrávající.cs
dc.description.abstractThe doctoral thesis deals with the management of regions construction investments. The aim of the doctoral thesis is to monitor the efficiency of the regions of the Czech Republic, which is pursue by gross domestic product indicator and investment activities that are held in the regions. Investment activity is observed in detailed breakdowns on the projects of civil engineering and transport infrastructure. Very important source of construction activity in recent years have become the European funds. Therefore the thesis observe the dependence of the projects on EU financial support. The main outcome of this doctoral thesis is to identify a possible link between the performance of individual regions of the Czech Republic and investment activities occurring here.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavební investicecs
dc.subjectinvestiční činnostcs
dc.subjectregioncs
dc.subjectekonomická úroveň regionůcs
dc.subjectvýkonnost regionůcs
dc.subjecthrubý domácí produktcs
dc.subjectstavební výrobacs
dc.subjectpozemní stavitelstvícs
dc.subjectinženýrské stavitelstvícs
dc.subjectdopravní infrastrukturacs
dc.subjectkorelační analýzacs
dc.subjectfondy EU.cs
dc.subjectConstruction investmentsen
dc.subjectinvestment activityen
dc.subjectregionen
dc.subjecteconomic level of the regionsen
dc.subjectefficiency of the regionsen
dc.subjectgross domestic producten
dc.subjectconstruction outputen
dc.subjectbuilding constructionen
dc.subjectcivil engineeringen
dc.subjecttransport infrastructureen
dc.subjectcorrelation analysisen
dc.subjectEU funds.en
dc.titleManagement stavebních investic regionůcs
dc.title.alternativeManagement of construction investments in the regionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2017-06-27-18:04:27cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid105590en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 23:03:02en
sync.item.modts2019.05.18 18:50:05en
dc.contributor.refereeTomšík,, Pavelcs
dc.contributor.refereeTomášková,, Evacs
dc.contributor.refereePuchýř, Bohumilcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record