Show simple item record

Analysis of methods of measurement of fully-differential frequency filters

dc.contributor.advisorJeřábek, Jancs
dc.contributor.authorKučera, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:26:48Z
dc.date.available2019-05-17T14:26:48Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKUČERA, T. Analýza způsobů měření diferenčních kmitočtových filtrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other104821cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69310
dc.description.abstractTato bakalářská práce analyzuje způsoby měření diferenčních kmitočtových filtrů s využitím aktivních prvků zejména v proudovém módu. Nejprve popisuje metody návrhu diferenčních kmitočtových filtrů v proudovém módu a převody zapojení z napěťového do proudového módu. Dále se zaměřuje na metody měření jednotlivých převodníků napětí na diferenční proud a zpětně z diferenčního proudu na napětí, které jsou nedílnou součástí pro měření diferenčních kmitočtových filtrů v proudovém módu. Pro ověření vlastností navržených řešení samostatně i v kaskádě s konkrétním řešením kmitočtového filtru byly využity simulační nástroje SNAP a OrCAD, vybraná řešení pak byla zkonstruována a jejich vlastnosti ověřeny i při laboratorním měření.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is analysing methods of measuring of differential frequency-selection filters with usage of active elements especially in current mode. Firstly it describes techniques of scheme of differential frequency-selection filters in current mode and conversions of linkage from voltage to current mode. Next the thesis aims at methods of measuring of particular voltage converters to differential current and back from differential current to voltage, which are an integral part for measurements of differential frequency-selection filters in current mode. For verification of characteristics of solutions designed separately as well as in cascade with particular solvent of frequency-selection filter there were used simulation instruments SNAP and OrCAD there, chosen resolutions were constructed and its characteristics were checked during laboratory test.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProudový módcs
dc.subjectnapěťový módcs
dc.subjectpřevodníkcs
dc.subjectnapětícs
dc.subjectproudcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectdiferenční strukturycs
dc.subjectDACAcs
dc.subjectšířka pásmacs
dc.subjecttransformátorcs
dc.subjectdiferenčnícs
dc.subjectnediferenčnícs
dc.subjectCurrent modeen
dc.subjectvoltage modeen
dc.subjectconverteren
dc.subjectvoltageen
dc.subjectcurrenten
dc.subjectsimulateen
dc.subjectdifferential structureen
dc.subjectDACAen
dc.subjectbandwidthen
dc.subjecttransformeren
dc.subjectdifferentialen
dc.subjectundifferentialen
dc.titleAnalýza způsobů měření diferenčních kmitočtových filtrůcs
dc.title.alternativeAnalysis of methods of measurement of fully-differential frequency filtersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-08-29cs
dcterms.modified2017-08-29-13:57:52cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid104821en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:10:17en
sync.item.modts2020.03.30 22:15:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKubánek, Davidcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zuzana Bečková (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (člen)cs
but.defenceNakreslete a popište, jak bylo v kap. 5.1 realizováno pomocí OTA zesilovačů zapojení z obr. 3.1.4.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record