Show simple item record

Vliv cyklického zmrazování a rozmrazování na lomové parametry lehkého betonu

dc.contributor.authorKucharczyková, Barbaracs
dc.contributor.authorKeršner, Zbyněkcs
dc.contributor.authorPospíchal, Ondřejcs
dc.contributor.authorMisák, Petrcs
dc.contributor.authorVymazal, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T03:54:59Z
dc.date.available2019-04-03T03:54:59Z
dc.date.issued2010-06-06cs
dc.identifier.citationProcedia Engineering. 2010, vol. 2, issue 1, p. 959-966.en
dc.identifier.issn1877-7058cs
dc.identifier.other49833cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69353
dc.description.abstractFreezing and thawing resistance is very important characteristic also in the case of lightweight concrete. The paper deals with the influence of periodic freeze-thaw cycles on lightweight concrete fracture parameters values. Sets of lightweight concrete specimens (prismatic shape) are cyclically frozen in range from +20C to -20C. The main aim of the experimental part is to determine and compare the mechanical/fracture parameter values of a composite both frozen and non-frozen. The non-frozen specimens are air/water-cured. A three-point bending test of beams with a central edge notch is used in order to determine the fracture parameters values. It particularly covers effective fracture toughness and fracture energy. The notch is cut after 200 freezing cycles before fracture tests. The other parameters values - compressive and splitting tensile strength on the specimen fragments - are determined.en
dc.description.abstractMrazuvzdornost je také v případě lehkých betonů velmi důležitou charakteristikou. Příspěvek se zabývá vlivem cyklického zmrazování na hodnoty lomových parametrů lehkého betonu. Sady vzorků ve tvaru hranolu jsou cyklicku zmrazovány v rozmezí +20C do -20C. Hlavním cílem peovedených experimentů je určit a srovnat hodnoty mechanických/lomových charakteristik kompozitu na zmrazovaných a nezmrazovaných vzorcích. Nezmrazované vzorky byly ošetřovány střídavě na vzduchu a ve vodě. Pro určení lomových parametrů je použita metoda tříbodového ohybu trámce se zářezem. Jedná se zejména o určení efektivní lomové houževnatosti a lomové energie. Zářez byl proveden po ukončení 200 zmrazovacích cyklů. Ostatní hodnoty parametrů - pevnost v tlaku a pevnost v příčném tahu - byly určeny na zlomcích trámců získaných po lomových zkouškách.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent959-966cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElsevier Ltd.cs
dc.relation.ispartofProcedia Engineeringcs
dc.relation.urihttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705810001050cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cs
dc.subjectLightweight concreteen
dc.subjectfreeze-thaw testen
dc.subjectfracture parametersen
dc.subjectsplitting tensile strengthen
dc.subjectdurabilityen
dc.subjectLightweight concrete
dc.subjectfreeze-thaw test
dc.subjectfracture parameters
dc.subjectsplitting tensile strength
dc.subjectdurability
dc.titleInfluence of freeze-thaw cycles on fracture parameters values of lightweight concreteen
dc.title.alternativeVliv cyklického zmrazování a rozmrazování na lomové parametry lehkého betonucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictvícs
sync.item.dbidVAV-49833en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.06.17 10:23:44en
sync.item.modts2019.05.18 00:44:26en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume2cs
dc.identifier.doi10.1016/j.proeng.2010.03.104cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1877-7058/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported