Poslední příspěvky

 • Gramatická evoluce v optimalizaci software 

  Pečínka, Zdeněk
  Tato diplomová práce nabízí stručný úvod do evolučního počítání. Popisuje a porovnává genetické programování a gramatickou evoluci a jejich možné využití v problematice automatické opravy software. Podrobně studuje možnosti ...
 • Zdokonalování zdrojového kódu aplikací 

  Obluková, Alena
  Problémem, jímž se práce zabývá, je vylepšení použitelnosti aplikace Classycle, zejména zvýšení srozumitelnosti jejích výstupů. Po nastudování teorie týkající se oblasti refaktorizace, testování, grafů a důkladné analýze ...
 • Testování Open vSwitch a DPDK 

  Šabart, Otto
  Práce popisuje virtuální přepínač Open vSwitch a jeho architekturu. Zabývá se jeho akcelerací - především pomocí knihovny Data Plane Development Kit (DPDK). Popisuje architekturu této knihovny, rozebírá její jednotlivé ...
 • Distribuovaný dokumentový server založený na databázi CouchDB 

  Kanis, Martin
  Práca pojednáva o problematike distribuovaných databázových systémov, o ich výhodách a nevýhodách. Následne text oboznamuje s dokumentovou databázou CouchDB, spôsobom ukladania dokumentov, riešením synchronizácie a prístupu ...
 • Webová služba pro podporu vedení diplomek 

  Spilka, David
  Tato práce se zabývá návrhem a vývojem nové verze webového systému pro podporu vedení diplomových prací. Systém je napsaný v programovacím jazyce PHP s využitím frameworku Nette. Cílem webové aplikace je usnadnit vedoucím ...
 • Modul pro klasifikaci výsledků v rámci e-learningového systému 

  Kočvara, Jakub
  V této práci se snažíme pomocí metod strojového učení predikovat výslednou známku studenta ve výukovém informačním systému na základě jeho chování během semestru. Cílem je zjistit optimální techniky při extrakci dat, jejich ...
 • Generování objektových souborů pro RISC-V 

  Benna, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá překladem zdrojových souborů programů pro procesorovou architekturu RISC-V. Smyslem rozšíření překladových nástrojů, které je v této práci popsáno, je kompatibilita vzniklých objektových ...
 • Rekonstrukce povrchu z mračna bodů 

  Knot, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zpracování mračen bodů sejmutých senzorem Kinect z jediné pozice. V rámci práce byla navržena aplikace, která za použití vybraných metod dokáže spojit takto získaná mračna a ...
 • Modelování link-state směrovacího protokolu OSPFv3 

  Ruprich, Michal
  Tato práce se zabývá tvorbou simulací směrovacích protokolů. Cílem práce je vytvořit fungující model směrovacího protokolu OSPF v simulačním prostředí OMNET++. OMNET++ je diskrétní simulační prostředí, které bylo vytvořeno ...
 • Sémantická segmentace v horském prostředí 

  Pelikán, Jakub
  Sémantická segmentace je jedním z klasických problémů počítačového vidění a silným nástrojem pro strojové zpracování a pochopení scény. V této práci nasazujeme sémantickou segmentaci v čistě horském prostředí. Hlavní ...
 • Aplikace počítače v ultralehkém letounu 

  Žůrek, Daniel
  Diplomová práce se zabývá možnostmi pro tarifikaci provozu ultralehkých letadel nebo vrtulníků. Cílem je vytvořit systém pro zjišťování provozních parametrů letadla, s hlavním zaměřením na detekci a vyhodnocení pohybu. V ...
 • LIDAR a stereokamera v lokalizaci mobilních robotů 

  Vyroubalová, Jana
  Lidar (2D) se velmi často používá v mapování, lokalizaci a navigaci mobilních robotů. Jeho využití má však svá omezení a to převším využitelnost spíše v jednoduchém prostředí. Tento problém může být odstraněn přidáním ...
 • Registrace fotografií do 3D modelu terénu 

  Deák, Jaromír
  Tato práce se zabývá existujícími řešeními a možnostmi registrace fotografie do 3D modelu terénu na základě znalosti geografické polohy pořízení fotografie. Přínosem této práce je otevření nových možností řešení této úlohy ...
 • Automatizovaná podpora testování a vydávání serverových aplikací 

  Maga, Martin
  Úlohou tejto diplomovej práce je podľa konkrétnych požiadaviek zadávateľa spoločnosti AVG vytvoriť systém pre automatizovanú podporu testovania a vydávania serverových aplikácií. Hlavným cieľom je vytvoriť systém vydávania ...
 • Algoritmy rozvrhování výroby s dynamickými rekonfiguracemi a údržbou 

  Halčin, Marián
  Diplomová práca sa zaoberá témou počítačového rozvrhovania výroby s dynamickými rekonfiguráciami a údržbou. Problém je formálne popísaný matematickým modelom s názvom Resource Constrained Project Scheduling Problem rozšíreným ...
 • Zařízení pro interakci v rozšířené realitě 

  Pavlenko, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá interaktívnou rozšírenou realitou. Jej cieľom je navrhnúť,vytvoriť a otestovať zariadenie, ktoré umožní interakciu užívateľa s rozšírenou realitou.Najprv rozoberá rozšírenú realitu, zariadenia ...
 • Aplikace počítače v ultralehkém letadle/vrtulníku pro tarifikaci letů 

  Špaček, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je návrh, vývoj a testování zařízení do ultralehkého letadla nebo vrtulníku pro sběr letových dat. Základní sledovanou hodnotou je počet nalétaných hodin jednotlivými piloty. Další letová ...
 • Sledování pohybu v MHD 

  Paulovčák, Ján
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou sledovania pohybu užívateľa v mestskej hromadnej doprave a taktiež optimalizáciou trasy a prestupov pri cestovaní. V jej prvej časti autor prezentuje informácie o teórii grafov ...
 • Bezpečnostní metriky platformy SAP 

  Třeštíková, Lenka
  Cílem práce je zanalyzovat možná rizika působící na platformu SAP NetWeaver, využívané pro běh podnikových systémů společnosti SAP, a identifikovat nejrůznější zranitelnosti plynoucí ze špatné konfigurace systému, nedůkladného ...
 • Využití algoritmů strojového učení pro konstrukci hlídacích obvodů 

  Lelkes, Olivér
  Tato diplomová práce se zabývá využitím algoritmů strojového učení pro konstrukci hlídacích obvodů. Práce obsahuje popis principů hlídacích obvodů, jejich existující implementace a ostatní teoretické znalosti vztahující ...

Zobrazit další