Recent Submissions

 • Dynamický dekodér pro rozpoznávání řeči 

  Veselý, Michal
  Výstupem této práce je funkční a značně optimalizovaná implementace dynamického dekodéru, která funguje na principu dynamického generování rozpoznávací sítě a dekódování modifikovaným algoritmem Token Passing. Implementované ...
 • Hodnocení uchazečů o zaměstnání použitím neurověd 

  Bank, Tomáš
  Tato práce se zabývá možností vyhodnocení kognitivních a emocionálních vlastností člověka ve vztahu k pracovním pozicím/oborům. Podstatou je vytvoření sady testů, které bude možné použít u přijímacího řízení při rozhodování ...
 • Testování Open vSwitch a DPDK 

  Šabart, Otto
  Práce popisuje virtuální přepínač Open vSwitch a jeho architekturu. Zabývá se jeho akcelerací - především pomocí knihovny Data Plane Development Kit (DPDK). Popisuje architekturu této knihovny, rozebírá její jednotlivé ...
 • 3D herní svět v OpenGL 

  Buchta, David
  Tato práce se zabývá studiem moderních technik v počítačové grafice; návrhem a vytvořením aplikace, jež může sloužit jako jádro budoucímu hernímu enginu. V práci jsou vyzdviženy techniky tvorby rozsáhlých terénů, pokročilých ...
 • Sjednocená hlášení pro výkonnostní testování 

  Kůrová, Martina
  Moderní pokrok v oblasti technologií pro vývoj dnešních softwarových aplikací umožnil vývojářům více se soustředit na vývoj funkčnosti aplikace na úkor sledování jejího výkonu a správy zdrojů. V důsledku toho se zvýšily ...
 • Syntaktická analýza založená na systémech hlubokých zásobníkových automatů 

  Šoustar, Jakub
  Tato práce se zabývá hlubokými zásobníkovými automaty a zavádí jejich modifikaci nazvanou řízený hluboký zásobníkový automat. Dále jsou v této práci představeny distribuované systémy hlubokých zásobníkových automatů a ...
 • Radarový signálový procesor v FPGA 

  Přívara, Jan
  Práce se zabývá návrhem a realizací radarového procesoru v FPGA. Teoretická část se věnuje Dopplerově radaru, principům zpracování radarového signálu a cílové platformě Xilinx Zynq. Následně je popsán návrh radarového ...
 • Služba pro ověření spolehlivosti a pečlivosti českých advokátů 

  Jílek, Radim
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací internetové služby, která umožňuje objektivně posoudit a ověřit spolehlivost a pečlivost českých advokátů, a to na základě veřejně dostupných dat několika soudů. Cílem práce je ...
 • Inovace systému pro automatizované integrační testy elektronických jednotek vozidel 

  Kyloušek, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou softwarových nástrojů pro automatizované integrační testy elektronických jednotek vozidel. Konkrétně je zaměřena na nástroj TestAut 2, který je vyvíjen společností e4t a využíván ...
 • Detekce, sledování a klasifikace automobilů 

  Vopálenský, Radek
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat v jazyce C++ systém pro detekci, sledování a klasifikaci automobilů ze streamů nebo záznamů dopravních kamer. Systém běží na platformě robotického operačního systému ...
 • Tvorba a demonstrace 3D modelů pro VR 

  Zouhar, Marek
  Tato práce pojednává o konceptu virtuální reality, její historii, současných možnostech a dostupných zařízeních a technologiích virtuální reality a způsobech tvorby prvků, zejména modelů, textur a animací, které aplikace ...
 • Framework pro bezpečný vývoj webových aplikací 

  Mazura, František
  Práce se věnuje teoretickému rozboru zranitelností ve webových aplikacích, zejména jsou v této práci rozebrány nejčastější zranitelnosti OWAST TOP 10. Tyto zranitelnosti jsou následně zanalyzovány pro návrh frameworku na ...
 • Systém pro detekci vzorů v binárních souborech 

  Milkovič, Marek
  Škodlivý software sa v dobe internetu šíri veľmi rýchlo a poškodzuje užívateľov a ich dáta. Je preto nutné vylepšovať metódy akými pristupujeme k jeho analýze, aby bolo možné chrániť potenciálne obete. Táto práca sa zaoberá ...
 • Měření rychlosti vozidel s použitím radaru 

  Vlkovič, Vladimír
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou aplikácie ktorá z radarových dát extrahuje informácie o rýchlosti vozidiel. Na radarové merania bol použitý radar s kontinuálnou vlnou. Dôraz sa kladie na zistenie ...
 • Překladač jazyka Prolog pro .NET 

  Haljuk, Petr
  Náplní této diplomové práce je implementace interpretu logického programovacího jazyka Prolog. Práce shrnuje různé přístupy vyhodnocování programů v tomto jazyce, nejvíceprostoru je věnováno popisu Warrenova abstraktního ...
 • Výuková aplikace stránkování paměti 

  Nechvátal, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací výukové aplikace pro stránkování paměti.Úkolem této aplikace je pomoci studentům pochopit a procvičit si některé koncepty ohledněstránkování paměti. Umožní studentům napsat části ...
 • Vyhledávání enzymů v metagenomických datech 

  Smatana, Stanislav
  Hlavným cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať systém, ktorý by bol na zák- lade vstupnej sekvencie enzýmu schopný vyhľadať v metagenomickej vzorke nové enzýmy s rovnakou funkciou. Aby bolo možné garantovať, že ...
 • Metody klasifikace síťového provozu 

  Jacko, Michal
  Táto práca sa zaoberá problémom detekcie anomálií v sieťovej prevádzke a klasifikácie sieťových tokov. Na základe existujúcich metód popisuje práca návrh a implementáciu nástroja, pomocou ktorého je možné automaticky ...
 • Monitorování technického stavu částí radarových systémů 

  Miklíček, Marek
  Cílem této práce je navrhnout podsystém diagnostiky sekundárního přehledového radaru a vytvořit funkční prototyp bloku komunikace a testovacího generátoru. První část práce se věnuje popisu a rozdělení radarových systémů ...
 • Dolování z dat v jazyce Python 

  Šenovský, Jakub
  Cílem této práce bylo seznámení se s jednotlivými fázemi získávání znalostí z dat, s podporou programovacích jazyků Python a R v oblasti dolování dat a demonstrace jejich použití na dvou případových studiích. Následným ...

View more