Recent Submissions

 • Výuková aplikace stránkování paměti 

  Nechvátal, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací výukové aplikace pro stránkování paměti.Úkolem této aplikace je pomoci studentům pochopit a procvičit si některé koncepty ohledněstránkování paměti. Umožní studentům napsat části ...
 • Překladač jazyka Prolog pro .NET 

  Haljuk, Petr
  Náplní této diplomové práce je implementace interpretu logického programovacího jazyka Prolog. Práce shrnuje různé přístupy vyhodnocování programů v tomto jazyce, nejvíceprostoru je věnováno popisu Warrenova abstraktního ...
 • Metody klasifikace síťového provozu 

  Jacko, Michal
  Táto práca sa zaoberá problémom detekcie anomálií v sieťovej prevádzke a klasifikácie sieťových tokov. Na základe existujúcich metód popisuje práca návrh a implementáciu nástroja, pomocou ktorého je možné automaticky ...
 • Monitorování technického stavu částí radarových systémů 

  Miklíček, Marek
  Cílem této práce je navrhnout podsystém diagnostiky sekundárního přehledového radaru a vytvořit funkční prototyp bloku komunikace a testovacího generátoru. První část práce se věnuje popisu a rozdělení radarových systémů ...
 • Dolování z dat v jazyce Python 

  Šenovský, Jakub
  Cílem této práce bylo seznámení se s jednotlivými fázemi získávání znalostí z dat, s podporou programovacích jazyků Python a R v oblasti dolování dat a demonstrace jejich použití na dvou případových studiích. Následným ...
 • Systém pro organizaci běžeckých závodů 

  Kalus, Jiří
  Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému pro organizaci běžeckých závodů s podporou registrace a možností více traťových stanovišť v průběhu závodu. Systém je komponován ze dvou webových aplikací a klientské ...
 • Vyhledávání enzymů v metagenomických datech 

  Smatana, Stanislav
  Hlavným cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať systém, ktorý by bol na zák- lade vstupnej sekvencie enzýmu schopný vyhľadať v metagenomickej vzorke nové enzýmy s rovnakou funkciou. Aby bolo možné garantovať, že ...
 • Paralelní trénování hlubokých neuronových sítí 

  Šlampa, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnou způsob jak zhodnotit výhodnost použití paralelního trénování neuronových sítí. V této práci jsem provedl analýzu paralelního trénování se zaměřením na délku trénování. Vycházím ze sekvenční ...
 • Rozšiřující modul s dotykovým LCD displejem pro výukovou platformu Minerva 

  Nemček, Oliver
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť rozširujúci modul s TFT displejom, ktorý je vybavený dotykovou vrstvou, pre výukovú platformu Minerva. K tomuto modulu bude implementovaný nízkoúrovňový ovládač a knižnica pre ...
 • Akcelerace kompresního algoritmu LZ4 v FPGA 

  Marton, Dominik
  Tato práce popisuje implementaci kompresního algoritmu LZ4 v syntetizovatelném jazyce z rodiny C/C++, pomocí kterého je možné získat VHDL kód pro FPGA čipy na síťových kartách. Podle specifikace algoritmu je implementovaná ...
 • Evoluční návrh struktur využívající přepisovací systémy 

  Dobeš, Michal
  Tato práce se zabývá aplikací přepisovacích systémů pro biologií inspirovaný vývin struktur v oblasti evolučních algoritmů. V rámci práce byla vytvořena metoda pro návrh obecných struktur založená na uvedeném principu. ...
 • Automatický nástroj k získávání metadat komponent pro úlohy průběžné integrace 

  Kulda, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje úpravu průběžné integrace pro Platform tým ve společnosti Red Hat. Výsledkem práce je nástroj Metamorph, který umožní sjednocení ostatních nástrojů průběžné integrace pod týmem Platform. ...
 • Segmentace webových stránek s využitím shlukování 

  Lengál, Tomáš
  Tato zpráva se zabývá segmentací webových stránek, jež je důležitou součástí oboru extrakce informací. V první části popisujeme několik obecných způsobů jak se dá implementovat. Následně je pak představena metoda Box ...
 • Modelování link-state směrovacího protokolu OSPFv3 

  Ruprich, Michal
  Tato práce se zabývá tvorbou simulací směrovacích protokolů. Cílem práce je vytvořit fungující model směrovacího protokolu OSPF v simulačním prostředí OMNET++. OMNET++ je diskrétní simulační prostředí, které bylo vytvořeno ...
 • Efektivní funkcionální knihovna pro konečné automaty 

  Říha, Jakub
  Konečné automaty jsou důležitou matematickou abstrakcí. Ve formální verifikaci se konečné automaty používají ke stručné reprezentaci regulárních jazyků. V této souvislosti se používají operace nad konečnými automaty, jako ...
 • Využití algoritmů strojového učení pro konstrukci hlídacích obvodů 

  Lelkes, Olivér
  Tato diplomová práce se zabývá využitím algoritmů strojového učení pro konstrukci hlídacích obvodů. Práce obsahuje popis principů hlídacích obvodů, jejich existující implementace a ostatní teoretické znalosti vztahující ...
 • Deep Pushdown Automata and Their Restricted Versions 

  Charvát, Lucie
  Pro přirozené číslo n, n-expandovatelné hluboké zasobníkové automaty vždy obsahují maximálně n výskytů nevstupních symbolů v jejich zásobníku v průběhu jakékoli kompilace. Jako hlavní výsledek, tato práce demonstruje, že ...
 • Automatizované pěstování rostlin 

  Švancer, Jan
  Tato práce se zabývá spojením dvou současných trendů - internetu věcí a domácího pěstování zeleniny, ovoce a bylinek. Popisuje technologické možnosti pro bezdrátovou komunikaci senzorů v chytré domácnosti a hardwarové ...
 • Aplikace počítače v ultralehkém letadle/vrtulníku pro tarifikaci letů 

  Špaček, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je návrh, vývoj a testování zařízení do ultralehkého letadla nebo vrtulníku pro sběr letových dat. Základní sledovanou hodnotou je počet nalétaných hodin jednotlivými piloty. Další letová ...
 • Simulace lomové zkoušky ve stavebnictví 

  Bordovský, Gabriel
  Tato práce optimalizuje program pro simulaci lomové zkoušky ve stavebnictví. Simulace je využívána k validaci lomových vlastností materiálu používaných při rekonstrukci historických budov. Názorně jsou prezentovány možnosti ...

View more