Now showing items 21-40 of 156

 • Šifrování webových stránek na straně prohlížeče 

  Pekař, Tomáš
  Cílem této práce je popsat současné možnosti kryptografie na straně prohlížeče a zaměřit se na využití nově vznikajícího standardu Web Cryptography API. S využitím těchto technologií pak navrhnout a implementovat knihovnu ...
 • Navigace pro piloty 

  Kryl, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením navigačního systému jako pomůcky pro piloty vrtulníků a ultralehkých letadel. Pro realizaci je stěžejní výběr požadovaných funkcí pro implementaci. Dále práce obsahuje ...
 • Radar Signal Processing for Radio Altimeter 

  Krasňanský, Milan
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou algoritmu pre spracovaniu signálu z radaru využívajúceho frekvenčne modulovanú kontinuálnu vlnu. Cieľom je implementácia algoritmu, ktorý by bol dostatočne rýchly ...
 • Emulátor domácího počítače Amiga A500 v FPGA 

  Biberle, Zdeněk
  Tato práce popisuje a hodnotí existující hardwarové reimplementace počítače Amiga 500 a prozkoumává možnost realizace podobných řešení na vývojových platformách Minerva a Pipistrello. Výsledkem práce je emulátor počítače ...
 • Virtualizace vstupních a výstupních operací v počítačových sítích 

  Remeš, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou virtualizace počítačových systémů a zejména síťových karet ve vysokorychlostních sítích, a řeší implementaci podpory virtualizační technologie SR-IOV pro síťové karty COMBO. V práci jsou ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Bradáč, Václav
  Tato práce se zabývá kompresí obrazu s využitím vlnkové transformace. Na jejím začátku lze nalézt teoretické informace o nejznámějších postupech, které se využívají pro kompresi obrazu, důkladný popis vlnkové transormace ...
 • Simulace šíření ultrazvuku v kostech 

  Kadlubiak, Kristián
  Odhaduje sa, že v roku 2012 sa objavilo celosvetovo neuveriteľných 14.1 milióna nových prípadov rakoviny. Toto číslo je alarmujúce. Napriek tomu, že zdravý životný štýl môže zredukovať riziko vzniku rakoviny, vždy existuje ...
 • Tvorba a demonstrace 3D modelů pro VR 

  Zouhar, Marek
  Tato práce pojednává o konceptu virtuální reality, její historii, současných možnostech a dostupných zařízeních a technologiích virtuální reality a způsobech tvorby prvků, zejména modelů, textur a animací, které aplikace ...
 • Rozšíření programovacího jazyka C Plus a jeho překladače 

  Opatřil, Petr
  Práce se zabývá pokračujícím vývojem nového programovacího jazyka C Plus navrženého v předchozí balakářské práci s cílem rozšířit jazyk C o vybrané vysokoúrovňové techniky bez přidané režie. V rámci práce byla srovnána ...
 • Modelem řízený vývoj Android aplikací 

  Bělehrádek, Stanislav
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci nástroje pro tvorbu Android aplikací, který je založený na modelem řízeném vývoji software (Model Driven Software Development). Nejprve je popsán obecně vývoj softwaru, ...
 • Simulátor pro finanční protokoly 

  Vymlátil, Martin
  Tato práce se zabývá vytvořením simulátoru pro finanční protokoly ISO8583 a SPDH.Na základě analýzy zmíněných protokolů je navržen a implementován simulátor v jazyce C++. Simulátor je testován na předem připravených zprávách, ...
 • GrooveSpired - aplikace pro trénování hry na bicí 

  Štrba, Tomáš
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať mobilnú aplikáciu pre výuku hry na bicie nástroje. Hlavnou náplňou aplikácie je zobrazovať notovú osnovu rytmov rôznych hudobných žánrov, prehrávať audio ukážky a taktiež ...
 • Reengineering skladového systému prodejce sportovního vybavení 

  Sváček, Radim
  Cílem této diplomové práce je analyzovat procesy skladového hospodářství firmy, optimalizovat je a vytvořit backend skladového informačního systému. Aplikace slouží k zajištění příjmu, expedici a evidenci skladových zásob. ...
 • Odpovídání na otázky nad strukturovanými daty 

  Birger, Mark
  Tato práce se zabývá problematikou odpovídání na otázky nad strukturovanými daty. Ve většině případů jsou strukturovaná data reprezentována pomocí propojených grafů, avšak ukrytí koncové struktury dát je podstatné pro ...
 • Bioinformatický nástroj pro anotaci transposonů 

  Jenčo, Michal
  Táto práca poskytuje teoretické východiská pre návrh nového bioinformatického nástroja pre anotáciu transpozónov so zameraním na ich prídavné štruktúrne prvky. Sú v nej z biologického hľadiska popísané transpozóny, mobilné ...
 • Evoluční návrh využívající gramatickou evoluci 

  Repík, Tomáš
  p, li { white-space: pre-wrap; } Evoluce v přírodě slouží jako zdroj inspirace pro tuto práci . Základní myšlenkou je využití generativní síly gramatik v kombinaci s evolučním přístupem . Nabyté znalosti jsou aplikovány ...
 • Mobilní aplikace pro monitorování diabetu 

  Gabčo, Jakub
  V terajšej dobe sa všetky procesy automatizujú, presúvajú sa na menšie zariadenia. Mnoho diabetikov používa namiesto predpísaných diabetických záznamníkov, aplikácie na mobilných zariadeniach, ktoré pomáhajú v zlepšení a ...
 • Radarový signálový procesor v FPGA 

  Přívara, Jan
  Práce se zabývá návrhem a realizací radarového procesoru v FPGA. Teoretická část se věnuje Dopplerově radaru, principům zpracování radarového signálu a cílové platformě Xilinx Zynq. Následně je popsán návrh radarového ...
 • Systém pro on-line záznam jízd autoškoly 

  Voneš, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je návrh a realizace aplikace typu klient-server pro sběr GPS dat pomocí chytrého telefonu s operačním systémem Android za účelem sledování v reálném čase a záznamu průběhu jízd na serveru, ...
 • Polymer Elements for a Business Process Management System 

  Pahuta, Serhii
  Cílem této diplomové práce je představit a analyzovat technologie Web Components a JBoss BPM Suite. Technologie Web Components dává možnost vytvořit lehkou HTML komponentu s předefinovanou funkčnosti. Vyslédná implementace ...