Now showing items 1-20 of 109

 • Systém pro sledování využití mobilních aplikací 

  Nevřela, Marek
  Diplomová práce popisuje vývoj systému pro sledování používání mobilních aplikací na platformě Android. Cílem je vytvořit systém, který automatizovaně sbírá data v pozadí mobilních aplikací a je schopen je analyzovat. Práce ...
 • Problematika přechodu od jednojádrové k vícejádrové implementaci operačního systému 

  Skopal, Jakub
  Tato práce se zabývá úpravami hardwarového návrhu a operačních systémů vícejádrové platformy ZedBoard tak, aby bylo možné využít obě jádra procesoru ARM Cortex A9 obsažená v SoC Zynq7000. Rozebírá obecnou problematiku ...
 • Online hlasovací systém 

  Škorpil, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje návrh, implementaci a testování online hlasovacího systému. Na základě průzkumu existujících řešení, a také zjištění jejich nedostatků pro zvažovanou cílovou skupinu, jsou specifikovány požadavky ...
 • Určení azimutu natočení hlavy v záznamu bezpečnostní kamerou 

  Blucha, Ondřej
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou aplikace k určení natočení hlavy v záznamu pořízeném bezpečnostní kamerou. Celá aplikace se skládá ze tří částí, a to z detekce obličejů, lokalizace charakteristických bodů v obličeji ...
 • Generování syntetických obrazů sítnic oka 

  Tretter, Zdeněk
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat program, který bude schopný automaticky generovat syntetické snímky sítnic oka. Generované snímky by měly být podobné reálným snímkům sítnic, které je složité získat, aby mohly ...
 • Prediktor vlivu aminokyselinových substitucí na stabilitu proteinů 

  Flax, Michal
  Tato práce se zabývá predikcí vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinů. Pro predikci jsou v této práci využity rozdílné metody strojového učení. Mutace proteinů jsou klasifikovány na mutace, které zvyšují ...
 • Sjednocená hlášení pro výkonnostní testování 

  Kůrová, Martina
  Moderní pokrok v oblasti technologií pro vývoj dnešních softwarových aplikací umožnil vývojářům více se soustředit na vývoj funkčnosti aplikace na úkor sledování jejího výkonu a správy zdrojů. V důsledku toho se zvýšily ...
 • Šifrování webových stránek na straně prohlížeče 

  Pekař, Tomáš
  Cílem této práce je popsat současné možnosti kryptografie na straně prohlížeče a zaměřit se na využití nově vznikajícího standardu Web Cryptography API. S využitím těchto technologií pak navrhnout a implementovat knihovnu ...
 • Mobilní aplikace - bezbariérové trasy v rámci centra města 

  Podola, Adam
  Diplomová práce popisuje základy frameworku Android z hlediska budoucího vývoje mobilních aplikací. Čtenář bude seznámen se stávajícími aplikacemi pro podporu tělesně postižených. Dále bude popsán návrh a implementace nové ...
 • Vizuální systém pro detekci obsazenosti parkoviště pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Stránský, Václav
  Počet automobilů neustále roste a jejich parkování se čím dál více komplikuje. Ve městech proto začala vznikat inteligentní parkoviště. Tato práce se zabývá návrhem a implementací robustního systému pro analýzu obsazenosti ...
 • Rozšíření programovacího jazyka C Plus a jeho překladače 

  Opatřil, Petr
  Práce se zabývá pokračujícím vývojem nového programovacího jazyka C Plus navrženého v předchozí balakářské práci s cílem rozšířit jazyk C o vybrané vysokoúrovňové techniky bez přidané režie. V rámci práce byla srovnána ...
 • Odhad rychlosti automobilů ve videu 

  Hájek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro odhadování rychlosti automobilů jak ze záznamu kamery, tak realtime ze streamu. Práce popisuje kalibraci kamery, detekci a trackování automobilů a odhad jejich ...
 • Automatizace verifikace pomocí neuronových sítí 

  Fajčík, Martin
  Úlohou tejto práce je analýza a riešenie optimalizačných problémov vychádzajúcich z automatizácie funkčnej verifikácie hardvéru pomocou umelých neurónových sietí. Verifikácia ľubovoľného integrovaného obvodu (Design Under ...
 • Internet věcí s uzly na bázi PNVM 

  Korejtko, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou Internet of Things (IoT) a otevřených technologických řešení s tím souvisejících. Konkrétně se zaměřuje na softwarová řešení v oblasti chytrého domu kompatibilní s platformou Raspberry Pi a ...
 • Volumetrické efekty akcelerované na GPU 

  Kubovčík, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá simuláciou a vykresľovaním volumetrických efektov založených na toku tekutín, najmä efektu ohňa a dymu. Výpočty sú akcelerované na grafickej karte použitím moderného grafického API s cieľom dosiahnutia ...
 • Vizualizace algoritmů pro plánování cesty 

  Rusnák, Jakub
  Práce se věnuje vytvoření knihovny pro vizualizaci algortimů. Knihovna ulehčuje tvorbu uživatelského rozhraní pro aplikace s algoritmami. Její funkce je demonstrovaná na nekolikaalgoritmech pro plánovaní cesty. Výsledné ...
 • Syntéza důkazů nekonečnosti běhu programů s využitím šablon 

  Martiček, Štefan
  Jednou z nejsložitěji verifikovaných vlastností programů v oblasti formální analýzy je živost. K jedné z metod ověřujících tuto vlastnost patří i dokazování neukončitelnosti programů. Naše práce popisuje návrh a implementaci ...
 • Analýza síťové komunikace Ransomware 

  Šrubař, Michal
  Cílem této práce je přiblížení problematiky malware typu ransomware a následně analýza síťové komunikace crypto-ransomware a možné detekce tohoto typu malware. Práce popisuje v jakém prostředí zkoumání této síťové komunikace ...
 • Rozšíření programu VRUT o zobrazovací plugin v rozhraní Vulkan 

  Káčerik, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá zobrazovaním trojrozmerných CAD modelov v reálnom čase pomocou rozhrania Vulkan. Zároveň skúma možnosti prepojenia tohoto rozhrania s aplikáciou VRUT, komplexným riešením pre zobrazovanie ...
 • Mobilní systém pro rozpoznání textu na Androidu 

  Tomešek, Jan
  Tato práce se zabývá tvorbou mobilní knihovny pro předzpracování obrazu s textem, která představuje součást systému pro rozpoznávání textu. Knihovna je realizována s důrazem na obecnost použití, efektivitu a přenositelnost. ...