Show simple item record

Inovation of System for Automated Integrational ECU Tests

dc.contributor.advisorDrahanský, Martincs
dc.contributor.authorKyloušek, Josefcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:21:28Z
dc.date.available2020-06-21cs
dc.date.available2020-06-23T08:21:28Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKYLOUŠEK, J. Inovace systému pro automatizované integrační testy elektronických jednotek vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other106193cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69465
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189926
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou softwarových nástrojů pro automatizované integrační testy elektronických jednotek vozidel. Konkrétně je zaměřena na nástroj TestAut 2, který je vyvíjen společností e4t a využíván pro testování vozů značky Škoda. Cílem této práce je porovnání tohoto nástroje s podobnými produkty v automobilovém průmyslu. Práce tedy obsahuje analýzu stávajícího nástroje TestAut 2 a popis principů a vlastností nástrojů EXAM, MODENA a PROVEtech. Z těchto získaných informací je vybrána množina principů považovaných za výhodné. V další části práce je popsána implementace těchto principů do nástroje TestAut 2, testování jejich funkčnosti a zhodnocení jejich přínosu. Závěrem je navrhnuto další vylepšení upravovaného nástroje.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the issue of software tools for automated integrational ECU testing. It is specifically focused on TestAut 2 tool, which is developed by e4t company and used for testing of Skoda cars. Goal of this thesis is comparison of TestAut 2 against similar tools used in automotive industry. This work contains analysis of TestAut 2 tooland description of principles and features of EXAM, MODENA and PROVEtech tools. Set of principles considerd as advantageous is chosen from collected information. Next part of this thesis describes implementation of chosen principles to TestAut 2 tool, verification ofit's functionality and evaluation of it's benefits. In the conclusion author suggests another improvements that can be done.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectElektronická řídicí jednotkacs
dc.subjectECUcs
dc.subjectintegrační testovánícs
dc.subjectautomatizované testovánícs
dc.subjectelektronika vozucs
dc.subjectElectronic Control Uniten
dc.subjectECUen
dc.subjectIntegration testingen
dc.subjectAutomated testingen
dc.subjectCar electronicen
dc.titleInovace systému pro automatizované integrační testy elektronických jednotek vozidelcs
dc.title.alternativeInovation of System for Automated Integrational ECU Testsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-21cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:51cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid106193en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:21:28en
sync.item.modts2020.06.23 09:48:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeOrság, Filipcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D . Otázky u obhajoby: Stručně uveďte, co konkrétně je v realizačním výstupu (především pak ve zdrojových kódech) Vaše vlastní práce, a co bylo převzato z předchozí verze software. Velká část navržených a realizovaných změn software připomíná práci synchronizačního software. Proč jste některé z dostupných řešení nepoužil při řešení synchronizace souborů se serverem? Je potřeba provádět synchronizaci se serverem vždy při spuštění lokální instance nebo je to nutné pouze jednou, při aktualizaci na novou verzi aplikace?  Jak probíhá porovnání obsahu souborů nahrávaných na server z lokálního stroje? Jde o porovnání obsahu, velikosti nebo je prováděna hlubší analýza?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record