Show simple item record

On Board Diagnostics

dc.contributor.advisorDřínovský, Jiřícs
dc.contributor.authorRačanský, Davidcs
dc.date.accessioned2019-11-25T04:55:50Z
dc.date.available2019-11-25T04:55:50Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationRAČANSKÝ, D. Diagnostika jednotky palubního počítače osobního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other23537cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/694
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem jednoduché diagnostiky jednotky palubního počítače osobního automobilu. Řešení je rozděleno na 2 dílčí části. První řeší hardwarovou stránku realizace, která se opírá o využití integrovaného obvodu ELM323. Tento obvod obsahuje 6 komunikačních protokolů pro základní diagnostické účely. Komunikace je zde modifikována z původní RS232 na USB za pomoci FTDI čipu. Návrh softwarového řešení byl realizován v programovacím nástroji C++ Builder 6.0. Obsahuje 9 módů, které zahrnují všechny typy automobilů, podléhající komunikačním standardům ISO 9141 a ISO 14230 pro automobilovou diagnostiku. Dokáže rozpoznat o jakou závadu se jedná, je-li definována v příslušné tabulce. Ukládání a načítání získaných dat je v programu samozřejmostí.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with design of a simple diagnostic board computer of a car. The solution is divided into 2 parts. The first part is focused on the hardware implementation, which is based on the use of integrated circuit ELM323. This circuit contains 6 basic communication protocols for diagnostic purposes. Communication here has been modified from the original version of RS232 on USB with the help of FTDI. The proposed software solution was realized in C++ Builder 6.0 programming tool. It contains 9 modes, which include all types of vehicles subject to the ISO 9141 and ISO 14230 communication standards for automotive diagnostics. It can detect the type of defect, if defined and listed in the relevant table. Storage and retrieval of gained data are obvious.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDiagnostikacs
dc.subjectsběrnicecs
dc.subjectVAG-COMcs
dc.subjectELM323cs
dc.subjectISO9141cs
dc.subjectISO14230cs
dc.subjectchybové kódycs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectpřenos datcs
dc.subjectFT232R.cs
dc.subjectDiagnosticsen
dc.subjectbussen
dc.subjectVAG-COMen
dc.subjectELM323en
dc.subjectISO9141en
dc.subjectISO14230en
dc.subjecterror codesen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectdata transmissionen
dc.subjectFT232R.en
dc.titleDiagnostika jednotky palubního počítače osobního automobilucs
dc.title.alternativeOn Board Diagnosticsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-15cs
dcterms.modified2009-08-28-10:23:44cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid23537en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 08:57:42en
sync.item.modts2021.11.12 08:35:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠebesta, Jiřícs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Pavel Horský (člen) Ing. Ivo Hertl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record