Show simple item record

Timetable Planning Software

dc.contributor.advisorDytrych, Jaroslavcs
dc.contributor.authorČillo, Vladimírcs
dc.date.accessioned2018-05-17T17:12:22Z
dc.date.available2018-05-17T17:12:22Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationČILLO, V. Program pro plánování rozvrhů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other106189cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69542
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá problematikou plánovania rozvrhov na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať novú aplikáciu pre podporu manuálnej tvorby rozvrhov, ktorá poskytne zlepšenie v provnaní so súčasným stavom. Vytvorená aplikácia má architektúru klient-server, pričom klient a server spolu komunikujú prostredníctvom rozhrania REST. Aplikácia poskytuje podporu pri práci s vstupnými dátami, ako aj pri analýze vytvorených rozvrhov a disponuje funkciami pre export dát vo formáte HTML.cs
dc.description.abstractThis work deals with timetabling problems at the Faculty of Information Technology of Brno University of Technology. The aim of this thesis is to design and implement new application to support manual timetable planning, that will offer some innovations in comparison with current state. Implemented application is based on client-server architecture, at which client and server communicate by means of REST interface. Application offers functions for preprocessing of input data, as well as functions for analysis of created timetables. Data can be exported in HTML format.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPlánovanie rozvrhovcs
dc.subjectKlientcs
dc.subjectServercs
dc.subjectRESTcs
dc.subjectrozvrhcs
dc.subjectvýukacs
dc.subjectskúškycs
dc.subjectCourse timetablingen
dc.subjectClienten
dc.subjectServeren
dc.subjectRESTen
dc.subjecttimetableen
dc.subjectlecturesen
dc.subjectexamsen
dc.titleProgram pro plánování rozvrhůcs
dc.title.alternativeTimetable Planning Softwareen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-21cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:50cs
thesis.disciplineBezpečnost informačních technologiícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid106189en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:09:00en
sync.item.modts2021.11.08 12:14:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠpaňhel, Jakubcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Při definici kritérií na hodnocení rozvrhů uvádíte u kritéria H8, že je důležité mít přednášky v různé dny, pokud jich má být více v jednom týdnu. K jakým typům přednášek se toto kritérium vztahuje? V případě, že se jedná o dělené přednášky v BIT (skupiny BIA/BIB), nestačí mít tyto přednášky pouze v různé hodiny? Objasněte vztahy mezi entitami Obor, Studijní plán, Rozvrh a Požadavky vyučujících z vašeho ER diagramu (obr. 3.5).cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record