Show simple item record

Testing Open vSwitch and DPDK

dc.contributor.advisorČejka, Rudolfcs
dc.contributor.authorŠabart, Ottocs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:22:01Z
dc.date.available2020-06-23T08:22:01Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationŠABART, O. Testování Open vSwitch a DPDK [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other106443cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69586
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189932
dc.description.abstractPráce popisuje virtuální přepínač Open vSwitch a jeho architekturu. Zabývá se jeho akcelerací - především pomocí knihovny Data Plane Development Kit (DPDK). Popisuje architekturu této knihovny, rozebírá její jednotlivé funkční celky a popisuje možnosti její konfigurace. Další část práce popisuje metodologii zvolenou pro testování výkonu virtuálních přepínačů. Tato metodologie byla následně využita pro návrh a implementaci prostředí pro plně automatizované testování výkonu přepínače Open vSwitch s DPDK s využitím automatizačních systémů Koji, Jenkins, Beaker a VSperf. Zároveň byly implementovány nástroje pro automatické porovnávání získaných výsledků. Celé vytvořené prostředí bylo následně použito pro změření výkonu několika základních konfigurací přepínače Open vSwitch, a to jak s využitím knihovny DPDK, tak i bez ní. Provedená měření jsou v práci zhodnocena a diskutována. Závěr práce se zabývá velkým množstvím rozšíření a vylepšení implementovaných testů.cs
dc.description.abstractThe project is about the virtual switch called Open vSwitch and its architecture. It deals with an acceleration of the switch mainly by using Data Plane Development Kit (DPDK). Furthermore, it describes the architecture of the DPDK kit and analyses the individual functional units. Furthermore, it describes the architecture of the DPDK kit, analyses the individual functional units and describes the possibilities of its configuration. Another part of the project describes the methodology chosen for a performance testing of virtual switches. Subsequently, this methodology was used to make a design and environment implementation for fully automatic Open vSwitch s DPDK performance testing with the use of automatic systems such as Koji, Jenkins, Beaker a VSperf. Simultaneously, the tools for automatic comparison of produced results were implemented. The created environment was then used for the performance measurement of several basic Open vSwitch configurations with and without the use of DPDK. The implemented measurements are discussed and evaluated in the project. The final project's stage provides a great amount of the enlargement and improvement of the implemented tests.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDPDKcs
dc.subjectOpen vSwitchcs
dc.subjectvirtuální přepínačcs
dc.subjectautomatizace testování výkonucs
dc.subjectorchestracecs
dc.subjectzpracování výkonnostních výsledkůcs
dc.subjectDPDKen
dc.subjectOpen vSwitchen
dc.subjectvirtual switchen
dc.subjectperformance test automationen
dc.subjectorchestrationen
dc.subjectperformance results processingen
dc.titleTestování Open vSwitch a DPDKcs
dc.title.alternativeTesting Open vSwitch and DPDKen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-22cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:07cs
thesis.disciplinePočítačové sítě a komunikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid106443en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:22:01en
sync.item.modts2020.06.23 09:22:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeGrégr, Matějcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "A" .cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record