Poslední příspěvky

 • Inteligentní senzorová sít s využitím mobilních zařízení 

  Tomčík, Milan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou využitia mobilných zariadení ako snímačov rôznych aktivít. Využívajú sa rôzne typy snímačov mobilného zariadenia a to predovšetkým gyroskopu, akcelerometru a magnetometru. ...
 • Hra pro Android OS 

  Salvet, Lukáš
  Tato práce se zabývá tvorbou 2D hry pro zařízení s operačním systémem Android. Popisuje možnost tvorby her v tomto prostředí. Hlavně pak využití knihovny OpenGL ES 2.0, kterou jsem pro implementaci použil. Dále je v práci ...
 • Bezeztrátová komprese obrazu s využitím vlnkové transformace 

  Tumpach, Jiří
  Tato práce se zaměřuje na metody komprese obrazu s využitím vlnkové transformace. Zejména na porovnání klasických separabilních dekompozic obrazu a červeno-černé vlnkové transformace. V teoretické části budou probrány různé ...
 • Existující útoky na SSL/TLS 

  Lysoněk, Milan
  SSL/TLS je moderní kryptografický protokol, který zabezpečuje komunikaci mezi klientem a serverem. Avšak na tento protokol existují útoky, které mohou ohrozit komunikaci buď odposloucháváním nebo jejím narušením. Obrana ...
 • Určování autorství zdrojových kódů 

  Pružina, Tomáš
  Se vzestupem internetu se trend plagiátorství zdrojového kódu a porušování autorských práv zvyšuje a stal se problémem jak v akademickém, tak v podnikovém prostředí. S ohledem na to je důležité, aby bylo možné identifikovat ...
 • Knihovna pro boolovské funkce v algebraické normální formě 

  Vasilišin, Maroš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou knižnice v jazyku C pre manipuláciu Boolovych funkcií v Algebraickej Normálnej Forme. Väčšina existujúcich reprezentácií Boolovych funkcií je založená na binárnych ...
 • Rozpoznávaní tónů a akordů na platformě Android 

  Kucharovič, Oliver
  Cieľom tejto práce je rozpoznávanie tónov a akordov na ľubovoľnom hudobnom nástroji pomocou mikrofónu v mobilných zariadeniach Android. Aplikácia sníma alebo nahráva zvuky, ktoré analyzuje a zapisuje do zápisu podobnej ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení objektů a prostor založený na platformě Arduino 

  Juríček, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom a realizáciou systému využiteľného pre zabezpečenie objektov s cieľom odhaliť a ohlásiť potenciálnu hrozbu. Dôraz je kladený na možnosti ovládania a konfigurácie systému ...
 • Systém pro elektronickou evidenci tržeb implementovaný v Laravel 

  Gabonay, Michal
  V Českej republike sa v roku 2016 schválil nový zákon o evidencii elektronických tržieb. Podľa tohoto zákona musí každý podnik zaevidovať tržby na Finančnú správu Českej republiky a na doklad o zaplatení pridať FIK kód ...
 • Webový nástroj pro vyhodnocování multifunkčních tiskáren metodou Print & Scan 

  Lipjanec, Silvester
  Bakalárska práca sa zaoberá spôsobmi nastavovania farebného tlačového prispôsobenia na softvérovej a hardvérovej úrovni kancelárskych tlačiarní. Práca popisuje návrh a implementáciu webového nástroja využívajúceho metódu ...
 • Využití možností IoT pro reinženýring podnikových procesů 

  Hujňák, Vilém
  Bakalářská práce se zabývá problematikou reinženýringu podnikových procesů s využitím možností Internetu věcí. V práci je navržena metoda implementace IoT procesním způsobem a ověřena na případové studii procesu zajištění ...
 • Indexování a prohledávání sémanticky anotovaných textů 

  Panov, Sergey
  Tato práce řeší problém vyhledávání v sémanticky anotovaných textech. Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém schopný vyhledat dokumenty obsahující fragmenty definované uživatelem a obohatit entity či ne-entity ...
 • Interaktivní aplikace na trénování prostorového myšlení 

  Mladý, Jakub
  Táto práca sa zaoberá tvorbou aplikácie, ktorá slúži na rozvoj logického a priestorového myslenia. Popisuje návrh aplikácie ako aj výber použitých logických hier a ich následnú implementáciu. Ako logické hry boly vybraté ...
 • Hluboké neuronové sítě pro rozpoznání tváří ve videu 

  Stratil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním tváří ve videu pomocí hlubokých neuronových sítí. Tato úloha je rozdělena na 2 části. První část se zabývá trénováním sítě, která vytváří kompaktní příznakový vektor reprezentující ...
 • Verzování databáze při vývoji aplikací 

  Kotráš, Jan
  Cílem této práce je usnadnění verzování databázových systémů pracujících na systému řízení báze dat MySQL. Záměr aplikace je zefektivnění a zjednodušení verzování databázové vrstvy při vývoji aplikací v menších týmech.  
 • Mobilní aplikace pro prezentaci informací ze světa anime 

  Odehnal, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem mobilní aplikace pro platformu Android jakožto rozšíření stávající webové služby Happo.cz. Cílem práce je implementovat jednoduché a přívětivé uživatelské rozhraní, které ...
 • Webový nástroj pro analýzu chybových zpráv 

  Cyprian, Michal
  Stovky tisíc chybových hlásení denne je zozbieraných od používateľov operačných systémov Fedora a CentOS prostredníctvom nástroja Automatic Bug Reporting Tool. Po spracovaní sú tieto dáta odosielané na Fedora Analysis ...
 • Vylepšení obrazu pomocí hloubkových map 

  Krbec, Jakub
  Tato práce se zabývá metodami určenými k vylepšení fotografií pořízených v přírodě pomocísyntetické hloubkové mapy. Hloubková mapa je získána z digitálního modelu terénua má přesnost v řádech metrů. Pomocí hloubkové mapy ...
 • Interakční metody pro pokročilé ovládání robotického ramene 

  Vida, Juraj
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rozšírením funkcionality systému ARTable, ktorý je postavený na princípoch zjednodušeného programovania robotov. Tieto princípy majú za cieľ uľahčiť interakciu človeka s robotom. Pridáva ...
 • Grafické rozhraní letových displejů 

  Tabášek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací letových dat. Obsahuje popis matematicko fyzikálního modelu letadla, přístrojů používaných při zobrazování letových veličin a proces vývoje primálního letového displeje pro letecký ...

Zobrazit další