Recent Submissions

 • 3D závodní hra 

  Vlach, Jan
  Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci 3D závodní hry s grafickými efekty. Cílem této práce je vytvořit závodní hru s grafickými efekty tvořeny především emitory částic. K detekci kolize je ve hře využita fyzikální ...
 • Porovnání výkonnosti virtuálního stroje CACAO s HotSpot JVM 

  Malík, Nikolaj
  Cílem této práce je představit platformu Java a dva vybrané zástupce implementací virtuálních strojů (JVM). V první řadě bude představen rozšířený virtuální stroj JVM HotSpot, v druhé řadě jedna z alternativních variant, ...
 • 3D Autoškola 

  Hlipala, Martin
  Práca rieší problematiku simulácie pravidiel cestnej premávky a interaktívneho začlenenia užívateľa aplikácie do scény , pričom mu umožňuje aplikovať jeho schopnosti a vedomosti z oblasti pravidiel cestnej premávky priamo ...
 • Path tracing na GPU 

  Novák, David
  Cílem této bakalářské práce je implementace a následná akcelerace algoritmu sledování cest. Algoritmus bude implementován na GPU pomocí OpenGL. Nad vykreslovanou scénou bude sestavena akcelerační datová struktura oktalový ...
 • Doplněk Visual Studio Code pro kontrolu pravopisu 

  Gerguri, Denis
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením doplňku kontroly pravopisu pro textový editor zdrojových kódu Microsoft Visual Code. Práce popisuje historii kontroly pravopisu, dnešní volně nejpoužívanější knihovny a samotnou ...
 • Webový nástroj pro testování pomocí Q-řazení 

  Persich, Alexandr
  Q-řazení je jednou z metod používaných pro zjišťování názorů lidí na zkoumané téma. Cílem této práce je seznámit čtenáře s návrhem a tvorbou webové aplikace realizující Q-řazení. Zaměřil jsem se především na uživatelské ...
 • Mobilní aplikace pro poptávání služeb 

  Bližňák, Andrej
  Táto práca sa zaoberá riešením problematiky vývoja aplikácií pre Android OS. Riešenie problematiky zahŕňa analýzu trhu potenciálnych užívateľov, analýzu trhu s mobilnými aplikáciami, návrh a implementáciu riešenia. V práci ...
 • Akcelerace zpracování 3D obrazových dat na GPU 

  Kozovský, Radoslav
  p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.ctl ...
 • Rozpoznávaní tónů a akordů na platformě Android 

  Kucharovič, Oliver
  Cieľom tejto práce je rozpoznávanie tónov a akordov na ľubovoľnom hudobnom nástroji pomocou mikrofónu v mobilných zariadeniach Android. Aplikácia sníma alebo nahráva zvuky, ktoré analyzuje a zapisuje do zápisu podobnej ...
 • Bezeztrátová komprese obrazu s využitím vlnkové transformace 

  Tumpach, Jiří
  Tato práce se zaměřuje na metody komprese obrazu s využitím vlnkové transformace. Zejména na porovnání klasických separabilních dekompozic obrazu a červeno-černé vlnkové transformace. V teoretické části budou probrány různé ...
 • Existující útoky na SSL/TLS 

  Lysoněk, Milan
  SSL/TLS je moderní kryptografický protokol, který zabezpečuje komunikaci mezi klientem a serverem. Avšak na tento protokol existují útoky, které mohou ohrozit komunikaci buď odposloucháváním nebo jejím narušením. Obrana ...
 • Systém pro vyhodnocování studentských kódů ve skriptovacích jazycích 

  Bastl, Vojtěch
  Tato práce se zabývá nástroji pro automatické vyhodnocení kódu programátorů - studentů, kteří se teprve seznamují s konkrétním programovacím jazykem. Hlavní důraz je kladen na jazyk Python. Nejprve probírá problémy ...
 • Lego Mindstorm EV3 ve výuce programování a robotiky 

  Páral, Jaroslav
  Cílem je umožnit začínajícím programátorům vytvářet i složitější programy, které již nelze jednoduše navrhnout ve standardním prostředí. Práce porovnává dostupné platformy a na základě výskledků testů vybírá jako nejlepší ...
 • Editor anotací pro sémantickou analýzu textu 

  Šťastná, Barbora
  Tato práce shrnuje základní pojmy z oblasti anotování textu a předkládá několik existujících nástrojů, které slouží pro anotování elektronických dokumentů. Dále popisuje editor anotací, jenž poskytuje grafické uživatelské ...
 • Lokalizace pozemního robota ve vnitřním prostředí 

  Sýkora, Tomáš
  Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť softvér pre autonómneho pozemného robota, ktorý bude schopný navigovať sa vo vnútornom prostredí a detekovať a rozpoznávať objekty na svojej ceste. Dôležitou podmienkou, ktorú musel ...
 • MOOC - Massive Open Online Course - pro FIT 

  Peška, Michal
  Tato bakalářská práce popisuje relativně nový trend ve vzdělávání - Massive open online course. Věnuje se jeho celkovému vývoji a zhodnocuje jej. Jsou představeny webové platformy, které tyto kurzy zprostředkovávají. Tyto ...
 • Zobrazování genealogických dat 

  Valecký, Dušan
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit webovou aplikaci pro zobrazování genealogických dat. Data jsou zobrazována z vytvořené databáze, která byla naplněna volně dostupnými daty. Pro řešení byl použit Nette Framework a ...
 • Extrakce grafu toku řízení z bajtkódu Java 

  Sečkařová, Petra
  Grafy toku řízení (Control Flow Graph -- CFG) slouží jako základ pro mnoho analýz vyhodnocujících kvalitu programu. Takovou analýzou je i testování založené na modelech (model-based testing), které na základě analýzy modelu ...
 • Interaktivní porovnávání vlakových spojů 

  Uhlíř, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou interaktivního porovnávání vlakových spojů pomocí grafikonu vlakové dopravy. Nejprve byla provedena analýza existujících aplikací. Následně proběhla analýza dostupných technologií ...
 • Zobrazování atmosférických jevů v krajině 

  Olexa, Jan
  Cílem práce je navrhnout a implementovat grafickou aplikaci zobrazující atmosférické jevy v krajině, například déšť či mlhu. Program je napsán v jazyce C++ za využití knihovny OpenGL verze 4.0.

View more