Poslední příspěvky

 • Návrh senzorových modulů pro bezdrátovou síť ZigBee 

  Tichý, Andrej
  Cieľom práce je prispieť k rozširovaniu globálneho fenoménu IoT a vytvoriť senzorickú sieť. V mojej práci som sa zameral na tvorbu aktívnych i pasívnych modulov využívajúcich štandard IEEE802.15.4 nad protokolom ZigBee. ...
 • Rozšíření nástroje ANaConDa pro dynamickou analýzu paralelních programů 

  Horňák, Michal
  Cieľom tejto práce bolo implementácia algoritmu FastTrack pre dynamickú analízu viacvláknových programov v jazyku C/C++. Ide o algoritmus detekujúci chyby typu data race. Je založený na relácii happens-before zakódovanej ...
 • Šifrování nad textovými zprávami pro Android 

  Balvín, David
  Cílem této práce je navrhnout a~implementovat aplikaci, která bude zajišťovat zašifrovanou komunikaci pomocí několika protokolů či s využitím jiných aplikací. Aplikace zvládá automatické šifrování pomocí symetrické šifry ...
 • Synchronizace textu a audia 

  Šikula, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá synchronizací textu a audia. Jsou zde prezentovány jednotlivé práce, které se zabývaly daným problémem. K vyhodnocení jsou použita data z MGB Challenge 2015. Zkoumaná technika využívá ...
 • Přesné heuristiky pro vkládání šumu v nástroji SearchBestie 

  Kozák, David
  Tato práce se zabývá efektivními způsoby testování vícevláknových programů psaných v jazyce Java. Pro zvýšení šance na odhalení časově závislých chyb se využívá techniky vkládání šumu, kdy dochází ke vložení dalších instrukcí ...
 • Automatická konfigurace obslužných nástrojů pro FPGA firmware 

  Perešíni, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom automatickej konfigurácie obslužných nástrojov pre FPGA firmvér. Zadanie práce je riešené v rámci výskumnej aktivity združenia CESNET, ktoré sa venuje vývoju hardvérovo akcelerovaných ...
 • Server pro sběr senzorických dat a řízení aktivních prvků 

  Halaj, Jozef
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou komunikácie so vzdialenými senzormi a aktívnymi prvkami v systéme inteligentnej domácnosti s názvom BeeeOn. Práca popisuje systém BeeeOn, jeho jednotlivé časti a princíp pôvodnej ...
 • Twitter client pro Apple TV 

  Zvara, Marek
  Táto práca popisuje a analyzuje platformu tvOS a porovnáva jej výhody a nevýhody voči platforme iOS. Okrem toho ponúka prehľad aktuálneho stavu Twitter API.Na základe týchto poznatkov ponúka popis návrhu, úspešne zrealizovanej ...
 • Automatizace v projektech vývoje softwarových aplikací 

  Merta, Daniel
  Tématem této bakalářské práce je automatizace Definition of Done v projektech vývoje softwarových aplikací. Práce vychází ze zásad agilní metodiky Scrum a její podstatou je zjednodušení vybraného procesu Definition of Done ...
 • Nástroj pro statickou analýzu programů se seznamy 

  Kotoun, Michal
  Tvorba softwarového analyzátoru je komplexní úloha -- je nutno implementovat parsování zdrojového kódu, reprezentaci instrukcí, abstrakci hodnot, uživatelské rozhraní, ... a také analýzu samu. Abychom předešli zbytečné ...
 • Knihovna pro využití audiokodeku SGTL5000 na výukovém kitu Minerva 

  Hartmann, Jiří
  Cílem této práce je vytvoření knihovny pro využití audiokodeku SGTL5000, který je přítomen na vývojovém kitu Minerva. Vývojový kit je osazen mikrokontrolérem Kinetis K60 a FPGA Xilinx Spartan-6. Knihovna obsahuje makra a ...
 • Inteligentní senzorová sít s využitím mobilních zařízení 

  Tomčík, Milan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou využitia mobilných zariadení ako snímačov rôznych aktivít. Využívajú sa rôzne typy snímačov mobilného zariadenia a to predovšetkým gyroskopu, akcelerometru a magnetometru. ...
 • Hra pro Android OS 

  Salvet, Lukáš
  Tato práce se zabývá tvorbou 2D hry pro zařízení s operačním systémem Android. Popisuje možnost tvorby her v tomto prostředí. Hlavně pak využití knihovny OpenGL ES 2.0, kterou jsem pro implementaci použil. Dále je v práci ...
 • Bezeztrátová komprese obrazu s využitím vlnkové transformace 

  Tumpach, Jiří
  Tato práce se zaměřuje na metody komprese obrazu s využitím vlnkové transformace. Zejména na porovnání klasických separabilních dekompozic obrazu a červeno-černé vlnkové transformace. V teoretické části budou probrány různé ...
 • Existující útoky na SSL/TLS 

  Lysoněk, Milan
  SSL/TLS je moderní kryptografický protokol, který zabezpečuje komunikaci mezi klientem a serverem. Avšak na tento protokol existují útoky, které mohou ohrozit komunikaci buď odposloucháváním nebo jejím narušením. Obrana ...
 • Určování autorství zdrojových kódů 

  Pružina, Tomáš
  Se vzestupem internetu se trend plagiátorství zdrojového kódu a porušování autorských práv zvyšuje a stal se problémem jak v akademickém, tak v podnikovém prostředí. S ohledem na to je důležité, aby bylo možné identifikovat ...
 • Knihovna pro boolovské funkce v algebraické normální formě 

  Vasilišin, Maroš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou knižnice v jazyku C pre manipuláciu Boolovych funkcií v Algebraickej Normálnej Forme. Väčšina existujúcich reprezentácií Boolovych funkcií je založená na binárnych ...
 • Rozpoznávaní tónů a akordů na platformě Android 

  Kucharovič, Oliver
  Cieľom tejto práce je rozpoznávanie tónov a akordov na ľubovoľnom hudobnom nástroji pomocou mikrofónu v mobilných zariadeniach Android. Aplikácia sníma alebo nahráva zvuky, ktoré analyzuje a zapisuje do zápisu podobnej ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení objektů a prostor založený na platformě Arduino 

  Juríček, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom a realizáciou systému využiteľného pre zabezpečenie objektov s cieľom odhaliť a ohlásiť potenciálnu hrozbu. Dôraz je kladený na možnosti ovládania a konfigurácie systému ...
 • Systém pro elektronickou evidenci tržeb implementovaný v Laravel 

  Gabonay, Michal
  V Českej republike sa v roku 2016 schválil nový zákon o evidencii elektronických tržieb. Podľa tohoto zákona musí každý podnik zaevidovať tržby na Finančnú správu Českej republiky a na doklad o zaplatení pridať FIK kód ...

Zobrazit další