• Sdílený pracovní prostor pro spolupráci zákazníka s návrhářem 

  Studený, Zdeněk
  Práce popisuje návrh a vytvoření uživatelského rozhraní pro spolupráci klienta s designérem, které bude motivovat ke kontinuální spolupráci namísto jednorázových úkolů. Pro motivaci klienta je použitý koncept gamifikace, ...
 • Knihovna pro profilování datových struktur programů C/C++ 

  Pavela, Jiří
  Výkonnostní chyby mohou do velké míry negativně ovlivnit kvalitu vyvíjeného systému a v některých kritických odvětvích způsobit nevratné škody. K nalezení těchto chyb je obvykle využita profilace v současnosti jedna z ...
 • Informační systém pro advokátní kancelář 

  Bartánus, Radovan
  Táto práca sa zaoberá výpočetnými nástrojmi, určenými na zvýšenie efektivity, zníženie náročnosti a monitorovanie pracovných procesov uskutočňovaných v advokátskych kanceláriách na území Slovenskej republiky. Zároveň ...
 • System for Autonomous Data Collection from Weighting Sensors 

  Lučanský, Adam
  Práca sa zaoberá automómnym zaznamenávaním váhy včelích úlov. Zbernicová jednotka (STM32F0) zbiera dáta z dvoch prevodníkov HX711 a posiela ich na CAN zbernicu. Jednotky na zbernici sú prepojené telefónnym káblom ktorým ...
 • Porovnání distance-vector směrovacích protokolů 

  Cocuľa, Maroš
  Táto práca sa zaoberá porovnaním Distance vector smerovacích protokolov. Presnejšie povedané EIGRP, RIP a Babel. Cieľom je získanie informácií pomocou simulačného nástroja OMNeT++, ale aj reálneho zapojenia. Súčasťou práce ...
 • Nástroj pro tvorbu CEG grafů 

  Mutňanský, Filip
  Testovanie pomocou grafov príčin a dôsledkov je jeden z prístupov ku testovaniu na základe požiadaviek. Grafy príčin a dôsledkov (angl. Cause-Effect Graph, CEG) sa používajú na vizualizáciu logických vzťahov medzi požiadavkami ...
 • Vyhledávání zájmových objektů v obrazové sadě 

  Medvec, Juraj
  Táto práca je zameraná na vyhľadávanie objektu/scény v sade obrazov. Na úvod sú čitatelovi predstavené existujúce riešena, ktoré sa už aj používajú v praxi. Ďalšie kapitoly sú zamerané na vytvorený framework a popis práce ...
 • Určování autorství zdrojových kódů 

  Pružina, Tomáš
  Se vzestupem internetu se trend plagiátorství zdrojového kódu a porušování autorských práv zvyšuje a stal se problémem jak v akademickém, tak v podnikovém prostředí. S ohledem na to je důležité, aby bylo možné identifikovat ...
 • Akcelerace detekce bezpečnostních hrozeb v síti 

  Piecek, Adam
  Bakalářská práce se zabývá akcelerací systémů IDS (Intrusion Detection System) pro detekci bezpečnostních hrozeb v síti. Hlavním cílem práce je návrh na využití konceptu softwarově definovaného monitorování (Software Defined ...
 • Nástroj pro ochranu výkresů AutoCAD 

  Smejkal, Adam
  Cílem práce je vytvořit nástroj, který umožní chránit citlivá data výkresů tvořených v programu AutoCAD 2016 pomocí principů využívaných systémy pro správu přístupových práv k informacím, známých pod zkratkou IRM. Zabývá ...
 • Rekonstrukce digitálních fotografií s využitím hloubkové mapy 

  Valeš, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout postup, který bude provádět rekonstrukci digitálních fotografií na základě vyhledání podobných fotografií v datasetu, jejichž obsah je poté využit při rekonstrukci, a otestovat možnosti ...
 • Mobilní aplikace pro poptávání služeb 

  Bližňák, Andrej
  Táto práca sa zaoberá riešením problematiky vývoja aplikácií pre Android OS. Riešenie problematiky zahŕňa analýzu trhu potenciálnych užívateľov, analýzu trhu s mobilnými aplikáciami, návrh a implementáciu riešenia. V práci ...
 • Hluboké neuronové sítě pro rozpoznání tváří ve videu 

  Stratil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním tváří ve videu pomocí hlubokých neuronových sítí. Tato úloha je rozdělena na 2 části. První část se zabývá trénováním sítě, která vytváří kompaktní příznakový vektor reprezentující ...
 • Promítané uživatelské rozhraní - Dungeons & Dragons 

  Dymáček, Petr
  Práce se zabývá využitím interaktivního stolu pro hraní deskové hry Dungeons & Dragons. Výsledkem práce je aplikace, která se ovládá pomocí dotykové plochy a pomocí gest. Tato gesta jsou získávána z hloubkových dat pořízených ...
 • Porovnávání dvou audio vzorů jako Android aplikace 

  Zhantemirov, Sultan
  Tato bakalářská práce je zaměřená na implementaci Android aplikace pro porovnávání audio vzorků pomocí speciálních technik. Cílem výsledného programu je jednoduchá demonstrace algoritmu porovnávání a jeho urychlení. První ...
 • Lokalizace pozemního robota ve vnitřním prostředí 

  Sýkora, Tomáš
  Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť softvér pre autonómneho pozemného robota, ktorý bude schopný navigovať sa vo vnútornom prostredí a detekovať a rozpoznávať objekty na svojej ceste. Dôležitou podmienkou, ktorú musel ...
 • Rozšíření nástroje ANaConDa pro dynamickou analýzu paralelních programů 

  Horňák, Michal
  Cieľom tejto práce bolo implementácia algoritmu FastTrack pre dynamickú analízu viac-vláknových programov v jazyku C/C++. Ide o algoritmus detekujúci chyby typu data race. Je založený na relácii happens-before ...
 • Odhalování plagiátů 

  Menšík, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém pro odhalování plagiátů na základě rozsáhlé množiny textových dat.
 • Universální simulátor automatů 

  Krajíček, Karel
  Táto práca je o simulátore automatov, v ktorom si užívateľ môže vyskúšať aké to je pracovať s rôznymi typmi automatov a Turingovými strojmi. Bol vytvorený v C++ za pomoci grafickej knižnice SDL program, v ktorom užívateľ ...
 • Virtuální brána pro počítání počtu průchodů osob 

  Chudý, Andrej Oliver
  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou aplikácie, ktorá je schopná detekovať prechod osôb cez virtuálnu bránu (bez akejkoľvek fyzickej prekážky). Za účelom dosiahnutia čo najväčšej presnosti, boli implementované dva ...