Show simple item record

Mobile App for Sharing Information about Presence in a Location

dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorVlk, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:46:43Z
dc.date.available2019-04-03T22:46:43Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVLK, T. Mobilní aplikace pro sdílení informace o přítomnosti na místě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other106389cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69648
dc.description.abstractCílem této práce je vytvořit uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci pro systém Android, díky níž bude snazší sdílet svoji polohu a zároveň zachovat své soukromí. Místo GPS souřadnic aktuální polohy sdílí aplikace pouze informaci o přítomnosti na určitém místě. Pro snazší sdílení nabízí také automatickou detekci přítomnosti na daném místě. Výsledkem práce je aplikace s uživatelským rozhraním respektujícím Material Design, díky níž lze určit přítomnost zařízení na místě s poloměrem větším než 50 metrů, ale zároveň nedochází k aktivnímu dotazování polohy. Podařilo se tak vytvořit aplikaci, která nemusí být vůbec spuštěna (ani žádná její služba na pozadí) a přitom dokáže detekovat přítomnost zařízení na určitém místě a přijímat zprávy od ostatních zařízení. Největší předností tohoto přístupu je velmi nízká spotřeba energie oproti jiným řešením.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to create a user-friendly mobile application for Android that will make it easier to share ones's location while keeping their privacy. Instead of the GPS coordinates of the current location, the application only shares the information about the user's presence at the place. For easier sharing, it also offers automatic detection of the presence at a specific place. The result of this work is a application with a user interface that respects the Material Design, which makes it possible to determine the device's presence at a place with a radius greater than 50 meters, but there is no active polling. The application which has been created does not need to be run at all (or any of its background services) and it can detect the device's presence at a specific place and receive messages from other devices. The biggest advantage of this approach is very low energy consumption in contrast to other solutions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectFirebasecs
dc.subjectPolohacs
dc.subjectGeofencecs
dc.subjectSdílenícs
dc.subjectAndroiden
dc.subjectFirebaseen
dc.subjectLocationen
dc.subjectGeofenceen
dc.subjectSharingen
dc.titleMobilní aplikace pro sdílení informace o přítomnosti na místěcs
dc.title.alternativeMobile App for Sharing Information about Presence in a Locationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:03cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid106389en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:09:34en
sync.item.modts2020.06.23 09:07:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVeľas, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) RNDr. Vlasta Krupková, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Ako vznikol nápad na túto aplikáciu? Malo testovanie nejaký fixný rámec? Napr. dotazník spokojnosti, vyhodnocovanie podielu správnych/nesprávnych detekcií a podobne? Ak áno, viete tieto výsledky zosumarizovať a prezentovať? Aké máte plány na komerčné využitie tejto práce? Aké problémy očakávate?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record