Show simple item record

A System for Training Individuals with Cognitive Function Disorder

dc.contributor.advisorBidlo, Michalcs
dc.contributor.authorPawlus, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:22:57Z
dc.date.available2019-04-04T05:22:57Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPAWLUS, J. Systém pro trénink jedinců s poruchami kognitivních funkcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other106409cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69670
dc.description.abstractTato práce se soustředí na objevování nových možností terapie, tréninku či diagnostiky jedinců, kteří mají určitý problém s kognitivními funkcemi - reakce, poruchy pozornosti či paměti. To může pokrývat značnou část lidí - od dětí s ADHD po jedince zotavující se například z mrtvice. Tato metoda staví na interakci uživatele s mobilní aplikací a světlem, kde světlo mění svou barvu, a uživatel na tyto změny musí patřičným způsobem reagovat. Tento systém byl dosažen sestavením kontroléru, který je spojen s mobilní aplikací přes Bluetooth. Poté, co mobilní aplikace pošle kontroléru signál o změně barvy světla, kontrolér vyšle signál světlu skrz rádiovou frekvenci. Díky tomu lze měřit dobu reakce uživatele, což je důležité pro sledování pokroku terapie, nebo pro diagnostikování potenciálního kognitivního problému.cs
dc.description.abstractThis paper is focused on exploring new techniques of therapy, training or diagnostics of people who have various problems with cognitive functions - reactions, attention deficit or visual memory. This can cover a large group of people - from ADHD kids to people dealing with stroke consequences. The methodology used here is based on interaction with a light of various colors and a mobile application where the user has to pay attention to a light, which changes its color, and react to it using the application. This system is accomplished by setting up an Arduino controller that is connected to a phone or a tablet via Bluetooth. After receiving a command from the phone, the controller then sends a radio frequency signal to the light. Therefore, the application can measure the user's reaction time, which is necessary for keeping track with the therapy process or categorizing the user when being diagnosed with a cognitive problem.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttrénink kognitivních funkcícs
dc.subjectADHD terapiecs
dc.subjectADHD diagnostikacs
dc.subjectcognitive functions trainingen
dc.subjectADHD therapyen
dc.subjectADHD diagnosticsen
dc.titleSystém pro trénink jedinců s poruchami kognitivních funkcícs
dc.title.alternativeA System for Training Individuals with Cognitive Function Disorderen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:04cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid106409en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:09:40en
sync.item.modts2020.06.23 09:40:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZachariášová, Marcelacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jakou konkrétní zpětnou vazbu poskytli odborníci z terapeutické praxe? Reflektoval jste některé jejich připomínky ve své práci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record