Show simple item record

IRC Logbot

dc.contributor.advisorBurget, Radekcs
dc.contributor.authorPrůša, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2018-05-17T20:39:36Z
dc.date.available2018-05-17T20:39:36Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPRŮŠA, V. Logovací robot pro IRC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other106160cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69682
dc.description.abstractp { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } Pro tvorbu webových aplikací je v dnešní době možné využít celou škálu webových technologií. Starší technologie byly nahrazeny novými a proto je potřeba držet krok s aktuálními trendy ve vývoji aplikací z důvodu bezpečnosti, spolehlivosti a s nízkou spotřebou zdrojů. Cílem této práce je vytvořit funkční aplikaci IRC logovacího bota, který podporuje záznam více kanálů, umí rotovat záznamy a dohledávat v nich užitím klíčových slov a návrh vhodného uživatelského rozhraní. Využité technologie by měly být programovací jazyk Scala, JavaScriptová knihovna React, kontejnerový nástroj Docker, platforma OpenShift. Popsat využití technologií tak, aby bylo možno jednoduše vytvořit jiné aplikace na podobném principu užitím moderních webových technologií.cs
dc.description.abstractp { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } For web application development it is currently possible to use the full range of web technologies. Older technologies have been replaced by new ones and we need to keep up with the current trend in application development for safety, reliability and low resource consumption. The aim of this work is to create a functional IRC logging boot application that supports multichannel recording, rotate records and search them with keywords and design a suitable user interface. The technologies used should be the Scala programming language, the React JavaScript library, the Docker container tool and the OpenShift platform. Describe the use of technologies to make it easy to create other applications on a similar principle using modern web technologies.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectp { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0cs
dc.subject0cs
dc.subject0); line-height: 120%; }p.western { font-family: "Times New Roman"cs
dc.subjectserif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"cs
dc.subjectserif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman"cs
dc.subjectserif; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0cs
dc.subject0cs
dc.subject255); } IRCcs
dc.subjectlogovací botcs
dc.subjectScalacs
dc.subjectPlay frameworkcs
dc.subjectReactJScs
dc.subjectWebSocketcs
dc.subjectDockercs
dc.subjectOpenShiftcs
dc.subjectp { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0en
dc.subject0en
dc.subject0); line-height: 120%; }p.western { font-family: "Times New Roman"en
dc.subjectserif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"en
dc.subjectserif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman"en
dc.subjectserif; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0en
dc.subject0en
dc.subject255); } IRCen
dc.subjectlog boten
dc.subjectScalaen
dc.subjectPlay frameworken
dc.subjectReactJSen
dc.subjectWebSocketen
dc.subjectDockeren
dc.subjectOpenShiften
dc.titleLogovací robot pro IRCcs
dc.title.alternativeIRC Logboten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:49cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid106160en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:06:58en
sync.item.modts2020.06.23 08:15:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRychlý, Marekcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Porovnejte výslednou aplikaci s již existujícími roboty a klienty IRC? V čem spočívá výhoda vaší aplikace?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record