Show simple item record

Acceleration of 3D Image Processing Using GPU

dc.contributor.advisorŠpaněl, Michalcs
dc.contributor.authorKozovský, Radoslavcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:23:01Z
dc.date.available2019-04-04T05:23:01Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKOZOVSKÝ, R. Akcelerace zpracování 3D obrazových dat na GPU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other106249cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69722
dc.description.abstractp { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; } Cílem této práce je akcelerace výpočtu zvolených 2D a 3D obrazových filtrů pomocí GPU s využitím OpenCL. Konkrétně se zabývá implementací a porovnáním různých variant Sobelova hranového detektoru a Gaussova filtru s využitím globální nebo lokální paměti. Podařilo se dosáhnout zrychlení na 3D variantách filtrů. Na 2D variantách filtrů byla režie pro přenos dat do a z GPU příliš vysoká.cs
dc.description.abstractp { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; } The aim of this work is to accelerate the calculation of selected 2D and 3D image filters using GPU using OpenCL. Specifically, it deals with the implementation and comparison of various variants of Sobel's edge detector and Gauss filter using global or local memory. Acceleration has been achieved on 3D filter variants. On 2D filter variants, the overhead for data transfer to and from the GPU was too high.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectp { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0cs
dc.subject0cs
dc.subject0); line-height: 150%; }p.western { font-family: "Times New Roman"cs
dc.subjectserif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"cs
dc.subjectserif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman"cs
dc.subjectserif; font-size: 12pt; } NVIDIA CUDAcs
dc.subjectOpenCLcs
dc.subjectSobelův hranový filtrcs
dc.subjectGaussův vyhlazovací filtrcs
dc.subjectkonvolucecs
dc.subjectDICOMcs
dc.subjectvolumetrická datacs
dc.subjectp { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0en
dc.subject0en
dc.subject0); line-height: 150%; }p.western { font-family: "Times New Roman"en
dc.subjectserif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman"en
dc.subjectserif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman"en
dc.subjectserif; font-size: 12pt; } NVIDIA CUDAen
dc.subjectOpenCLen
dc.subjectSobel edge filteren
dc.subjectGaussian blur filteren
dc.subjectconvolutionen
dc.subjectDICOMen
dc.subjectvolumetric dataen
dc.titleAkcelerace zpracování 3D obrazových dat na GPUcs
dc.title.alternativeAcceleration of 3D Image Processing Using GPUen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:54cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid106249en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:59:39en
sync.item.modts2021.11.22 23:43:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKlepárník, Petrcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Jak jste řešil při filtraci okrajové body obrázku a jednotlivých lokálních skupin? Na Obrázku 22 máte porovnání aplikace 3D Sobelova filtru na CPU a GPU s využitím globální paměti, jaké časy jste naměřil při aplikaci tohoto filtru s využitím lokální paměti?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record