Show simple item record

Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz

dc.contributor.advisorZemánková, Helenacs
dc.contributor.authorKalousek, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:20:32Z
dc.date.available2019-04-04T04:20:32Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKALOUSEK, J. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.cs
dc.identifier.other22949cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6973
dc.description.abstractCílem mého návrhu bylo navrhnout funkční a harmonický celek jako doplněk k již stávajícím objektům tak, aby je vhodně doplnil, ale zároveň působil moderně. Nová dostavba dvou domečků vychází z obrazu původně dvou domečků již v zahradě stojících a sloužících jako oranžerie se skleníky. Inspiraci jsem čerpal převážně z forem, jež se v zahradě vyskytují, hlavně pak z detailu na budovách. Dále také ze zahradního umění, přírody a z rostlin rostoucích v zahradě, protože výstavba je úzce spojena se zahradou a přírodou, což dalo vzniknout organické architektuře obytných skleníků s rostlinami zastíněnými špalírovými stěnami. Symbolika přednáškové místnosti v Holandském pavilonu spočívá v semínku, jakožto počátku něčeho nového, co může růst a rozvíjet se. Zrovna tak jako předávání zkušeností a učení se něčemu novému. Symboliku v pomerančovém pavilonu vyjadřuje scénář výstavy, který odráží scénář průchodu a poznávání zahrady z doby biskupa Liechtenstejna a pomáhá tak pochopit koncepci zahrady z tehdejší doby.cs
dc.description.abstractThe aim of my project is to design a functional and harmonious complex as an addition to the current buildings. Although it is designed with regard to the current buildings, it has also some modern features. Two annex buildings result from the original picture of the two houses already built in the garden and being used as a greenhouse orange-tree garden. I found inspiration mostly in the forms existing in the garden as well as in the details on the buildings. I also considered landscaping, nature and plants growing in the garden since the complex is closely connected with the garden and nature. As the result organic architecture of the dwelling greenhouses with espaliers is built. The symbolical meaning of the auditorium in the Dutch Pavilion is a seed as the beginning of something new which can grow and develop further. This can also be compared to the passing-on of skills and abilities while learning new things. Symbolism of the Orange Pavilion is expressed by the scenario of the exhibition reflecting the garden and its alleys during the lifetime of the Bishop Lichtenstejn helping us understand the concept of the garden itself centuries ago.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKvětná Zahrada v Kroměřížics
dc.subjectNávštěvnické centrumcs
dc.subjectHolandský paviloncs
dc.subjectPomerančový paviloncs
dc.subjectdva domečkycs
dc.subjectFlorid Garden in Kroměřížen
dc.subjectVisitor centreen
dc.subjectDutch Pavilionen
dc.subjectOrange Pavilionen
dc.titleREVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽIcs
dc.title.alternativeRevitalization Program of Floral Garden in Kromerizen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-05-25cs
dcterms.modified2009-05-27-07:51:11cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid22949en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:01:17en
sync.item.modts2020.03.31 22:06:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeVágner, Silvestrcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record