Show simple item record

A Tool for Database Content Analysis for Testing Purposes

dc.contributor.advisorSmrčka, Alešcs
dc.contributor.authorKropáč, Františekcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:54:58Z
dc.date.available2019-06-14T10:54:58Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKROPÁČ, F. Nástroj pro analýzu obsahu databáze pro účely testování softwaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other106240cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69748
dc.description.abstractAkceptační testování aplikací před produkcí zahrnuje testování reálně vypadajících scénářů při používání aplikace. Tvorba testovacích dat pro aplikace využívající databázový systém je komplikovaná z důvodů specifikace omezení dat, která spadají do domény testované aplikace, a specifikace strukturálních omezení resp. vztahů mezi těmito daty. Tato práce se zabývá problematikou detekce datových vazeb v již existující relační databázi. Výsledkem je nástroj, který automaticky řídí a zprostředkovává detekci omezení v datech relační databáze. Výstupem detekce je váhově ohodnocené omezení dat, které reprezentují jak datový typ, tak vazbu mezi tabulkami a sloupci relační databáze. Tento výstup je pak možné použít pro generování náhodných testovacích dat, které budou reprezentovat vstupy pro reálně vypadající scénáře použití testované aplikace.cs
dc.description.abstractAcceptance testing of applications before the production includes testing of scenarios resembling situations of real usage of the application. Creating the test data is complicated matter since the data are specified by restrictions concerning the domain of the tested application and the specifications of the structural restrictions and the relations between these data. This thesis focuses on the issues of detecting the data constraints in an already created relational database. The outcome of the thesis is a tool which automatically controls and mediates the detection of the data constraints in a relational database. The detection result is a weight rating of the data restrictions, which represents both the data type and the relation between tables, columns in relational database. These restrictions can be used to generate a random testing data which would represent inputs for seemingly realistic scenarios of the usage of the application.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectanalýza databázecs
dc.subjectrelační databázecs
dc.subjectfuzzy testovánícs
dc.subjectDBuscs
dc.subjectgenerování náhodných datcs
dc.subjectC++cs
dc.subjectdatabase analysisen
dc.subjectrelational databaseen
dc.subjectfuzzy testingen
dc.subjectDBusen
dc.subjectrandom data generationen
dc.subjectC++en
dc.titleNástroj pro analýzu obsahu databáze pro účely testování softwarucs
dc.title.alternativeA Tool for Database Content Analysis for Testing Purposesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:53cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid106240en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:03:13en
sync.item.modts2020.06.23 10:25:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePluháčková, Hanacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Mohl byste více přiblížit, jaké testy byly použity k oveření funkčnosti nástroje a jak tyto testy dopadly?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record