Show simple item record

Traffic Shaping in High Speed Networks in DPDK

dc.contributor.advisorVrána, Romancs
dc.contributor.authorDoležal, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:55:00Z
dc.date.available2019-06-14T10:55:00Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationDOLEŽAL, P. Řízení provozu ve vysokorychlostních sítích v prostředí DPDK [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other106330cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69779
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je plánování síťového provozu ve vysokorychlostních sítích. V práci je popsán framework DPDK, který lze využít pro rychlé zpracovávání paketů. Jsou popsány obecné mechanismy plánování síťového provozu a plánování provozu v Linuxu pomocí nástroje tc. Dále je představen návrh a implementace plánovače síťového provozu v prostředí DPDK pro sítě o šířce pásma 10 Gbps. Pro plánovač je použit komplexní mechanismus hierarchického modelu zásobníku žetonů. Systém byl otestován pomocí generátoru síťového provozu Spirent.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on traffic shaping in high speed networks. It presents framework DPDK, which can be used for fast packet processing. General traffic shaping mechanisms are described as well as traffic shaping in Linux using program tc. It also introduces a design and implementation of traffic shaper using DPDK framework for networks with 10 Gbps bandwidth. The traffic shaper uses a complex mechanism of hierarchical token bucket. The system was tested using high speed traffic generator Spirent.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplánovač síťového provozucs
dc.subjectrozložení provozucs
dc.subjectDPDKcs
dc.subjectmodel zásobníku žetonůcs
dc.subjectnástroj tccs
dc.subjectvysokorychlostní sítěcs
dc.subjectkvalita služebcs
dc.subjecttraffic shaperen
dc.subjecttraffic shapingen
dc.subjectDPDKen
dc.subjecttoken bucketen
dc.subjecttc toolen
dc.subjecthigh speed networksen
dc.subjectquality of serviceen
dc.titleŘízení provozu ve vysokorychlostních sítích v prostředí DPDKcs
dc.title.alternativeTraffic Shaping in High Speed Networks in DPDKen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-16cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:59cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid106330en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:03:18en
sync.item.modts2020.06.23 10:32:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeFukač, Tomášcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen) Ing. Marcela Zachariášová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: V práci uvádíte, že se výkon aplikace zvyšuje s rostoucím počtem přidělených vláken. Z grafů však vyplývá, že pro některé případy aplikace zvládne zpracovat na dvanácti jádrech znatelně méně paketů než na šesti jádrech (viz. obrázky D.2 a D.3). Čím je tento jev způsoben?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record